Exportní příležitost

CERN: Dodávka, instalace a testování flexibilních vodou chlazených měděných kabelů různých sekcí a délek. (02050500)

Vodou chlazené měděné kabely

Země zadání
Švýcarsko Švýcarsko
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
16.08.2021
Referenční číslo

Popis

CERN má v úmyslu uzavřít smlouvu na dodávku, instalaci a testování flexibilních vodou chlazených měděných kabelů (WCC) vybavených hadicemi a oky a různých průřezů a délek: 500, 1300 a 2000 mm2, které přepravují vysoké proudy z výkonových měničů do supravodivé magnety.
Více: https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSingleSearch.do?hdRef=MS-4643/EN

Cizojazyčný popis

Supply, installation and testing of flexible water-cooled copper cables of various sections and lengths. (02050500)

Kontaktní informace

Ing. Špunda Jan
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
Mob +420 224 907 580 / Tel +420 224 907 580 / jan.spunda@czechtrade.cz