Exportní příležitost

CERN: Dodávka jednoho iontového zdroje na klíč pro výrobu paprsků helia a protonů. (02050200, 02250300, 03060100, 05900100, 06010202, 06010700, 06010800, 09040200)

Iontový zdroj paprsků helia a protonů

Země zadání
Švýcarsko Švýcarsko
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
15.09.2021
Referenční číslo
TE202100497

Popis

CERN má v úmyslu uzavřít smlouvu na dodávku jednoho iontového zdroje na klíč pro výrobu paprsků helia a protonů, včetně vakuového systému, napájení, plynových systémů a prvků řízení paprsku. Typ zdroje musí být elektron-cyklotronová rezonance (ECR) s permanentním magnetem a intenzitou paprsku helia (4He2 +) 100 µA a protony s podobným proudem. Zhotovitel bude odpovědný za přejímací zkoušky továrny i za instalaci v CERNu.
Více na https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSingleSearch.do?hdRef=MS-4709/AT

Cizojazyčný popis

Supply of one ion source turn-key bench for production of Helium and Proton beams. (02050200, 02250300, 03060100, 05900100, 06010202, 06010700, 06010800, 09040200)

Kontaktní informace

Ing. Špunda Jan
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
Mob +420 224 907 580 / Tel +420 224 907 580 / jan.spunda@czechtrade.cz