Exportní příležitost

CERN – Hlavy pro kryogenní vývody

CERN – dodávka a obrábění mědi a nerezové oceli pro výrobu kryogenních proudových vodičů

Země zadání
Švýcarsko Švýcarsko
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
06.07.2022
Referenční číslo
TE202200350

Popis

CERN- dodávka a obrábění 722 kusů mědi a nerezové oceli.
Tyto kusy budou použity pro výrobu kryogenních proudových vodičů.
Dodávky se předpokládají osm měsíců od oznámení smlouvy.

Cizojazyčný popis

This Technical Specification concerns the supply and the machining of 722
pieces in Copper and Stainless Steel.
These pieces will be used for the manufacturing of cryogenic current leads.
Deliveries are foreseen eight months from notification of the Contract.
DO-33382/TE/HL-LHC

Kontaktní informace

Ing. Špunda Jan
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
Mob +420 224 907 580 / Tel +420 224 907 580 / jan.spunda@czechtrade.cz