CERN: kryochladič s uzavřeným cyklem, který se bude používat ke stanovení součinitele tepelné roztažnosti materiálů

Země zadání:
Švýcarsko Švýcarsko
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
19. 12. 2020
Referenční číslo:
TE202000643

Popis

Dodávka kryochladiče s uzavřeným cyklem k měření součinitele tepelné roztažnosti při nízkých teplotách.

CERN má v úmyslu uzavřít smlouvu na dodávku kryochladiče s uzavřeným cyklem, který se bude používat ke stanovení součinitele tepelné roztažnosti materiálů při teplotě místnosti až 1,9 K, pro magneticko-striktní měření díky magnetu s minimálním polem 9T, jakož i pro vlastní vývoj a kvalifikaci senzorů jako optických a elektrických tenzometrů.

Zainteresované firmy musí mít prokázané zkušenosti v konstrukci a výrobě mechatronických zařízení a kryostatů s uzavřeným cyklem a v interferometrických měřeních vše při nízkých teplotách (1,9 K).

Více na: https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSingleSearch.do?hdRef=MS-4646/EN+

Cizojazyčný popis

Supply of an industrial system to perform thermal property measurements (CTE) down to 1.9K based on a closed-cycle cryocooler. (03500200)


Kontaktní osoba Ing. Špunda Jan vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

+420 224 907 580 +420 224 907 580

Pravidelné novinky e-mailem