CERN: Monitory plynů (DGA) a příslušenství pro vysokonapěťové olejové izolované transformátory jmenovitého výkonu 400 kV

Země zadání:
Švýcarsko Švýcarsko
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
24. 07. 2020
Referenční číslo:
TE202000357

Popis

CERN: Monitory rozpuštěného plynu (DGA) a příslušenství pro vysokonapěťové olejové izolované transformátory jmenovitého výkonu 400 kV.

CERN: Dodávka, instalace a uvedení do provozu monitorů rozpuštěného plynu (DGA) a příslušenství pro vysokonapěťové olejové izolované transformátory jmenovitého výkonu 400 kV. Jedná se celkem o 5 ks.

Monitory DGA musí být schopny monitorovat nejméně 5 následujících klíčových plynů:
obsah vlhkosti (H2O) v oleji: vodík (H2), metan (CH4), ethylen (C2H4), acetylen (C2H2) a oxid uhelnatý (CO);

Monitory DGA musí být vybaveny dalšími monitorovacími prostředky, které jsou schopny poskytnout následující funkce:
- Třífázové monitorování pouzdra vysokonapěťové vysokonapěťové vodivosti a nepřetržitého výkonu
měření;
- Částečné monitorování výbojové činnosti jak pro tři průchodky VN, tak pro hlavní nádrž;
- Monitorování proudů transformátorů pro měření a záznam všech nadproudů a zapínacích proudů protékajících vinutím transformátoru za účelem předvídání deformací a stanovení maximální teploty horkých míst.

Více informací na jan.spunda@czechtrade.cz

Cizojazyčný popis

Supply, installation and commissioning of Dissolved Gas Analysis Monitors for Power Transformers rated 400 kV


Kontaktní osoba Ing. Špunda Jan vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

+420 224 907 580 +420 224 907 580

Pravidelné novinky e-mailem