CERN: Návrh, dodávka a instalace dvoufázových přenosových vedení CO2 pro upgrade ATLAS a CMS fáze II. (06020205, 06020205)

Země zadání:
Švýcarsko Švýcarsko
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
31. 12. 2020

Popis

Dodávka koaxiálních vakuově izolovaných hlavních přenosových vedení CO2

CERN má v úmyslu uzavřít smlouvu na projekt, dodávku a instalaci přibližně 1,5 km koaxiálních vakuově izolovaných hlavních přenosových vedení CO2 obsahujících kapalný nebo plynný CO2 při návrhovém tlaku 100 bar absolutně a teplotě mezi -55 a +25 ° C. Instalace proběhne v areálu CERN ve dvou experimentálních jeskyních ve Francii a Švýcarsku. Prototypové práce budou probíhat koncem roku 2021 a výroba a instalace budou probíhat ve třech periodách od roku 2022 do roku 2025.

Zainteresované firmy musí mít prokazatelné zkušenosti a kompetence v konstrukci a výrobě tlakových zařízení, včetně svařování a kvalifikace podle evropských norem, jakož i v biaxiálních přenosových linkách (jedno vysokotlaké procesní potrubí izolované statickým vakuovým pláštěm) . Zainteresované firmy dále musí mít zkušenosti s instalací složitých 3D trasování těchto přenosových linek.

Cizojazyčný popis

Design, supply and installation of two-phase CO2 transfer lines for the ATLAS and CMS phase-II upgrade. (06020205, 06020205)


Kontaktní osoba Ing. Špunda Jan vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

+420 224 907 580 +420 224 907 580

Pravidelné novinky e-mailem