Exportní příležitost

CERN: Poskytování mobilních služeb a související infrastruktury.

Služby poskytovatele mobilního připojení

Země zadání
Švýcarsko Švýcarsko
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
15.09.2021
Referenční číslo

Popis

CERN má v úmyslu uzavřít smlouvu na poskytování mobilních služeb, včetně veškeré infrastruktury nezbytné k zajištění pokrytí celé lokality CERN na povrchu i v podzemí. Smlouva bude také zahrnovat infrastrukturu a konfiguraci sítě, aby byla zajištěna služba v oblasti kolem CERN, poskytování SIM / e-SIM karet, hlasové, datové a komunikační služby (při připojení k domácí síti a při roamingu) Název přístupového bodu a související služby pro údržbu, provoz a podporu sítě. Smlouva bude pokrývat přibližně 6500 aktivních předplatných.

Zainteresované firmy musí mít licenci pro mobilní telekomunikaci a spektrum pro technologie 4G a 5G a provozovat vlastní mobilní síť (základní a rádiové přístupové sítě) ve Francii nebo ve Švýcarsku. Firma musí být ochotna nabídnout služby u partnera nebo subdodavatele, který splňuje stejné požadavky v jiné zemi. Více na https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSingleSearch.do?hdRef=MS-4710/IT

Cizojazyčný popis

Provision of mobile services and associated infrastructure. (04110200)

Kontaktní informace

Ing. Špunda Jan
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
Mob +420 224 907 580 / Tel +420 224 907 580 / jan.spunda@czechtrade.cz