CERN – poskytování poradenských služeb v oblasti stavebnictví pro oblast vysoce rizikových oblastí pro průzkum kruhového urychlovače

Země zadání:
Švýcarsko Švýcarsko
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
16. 06. 2021
Referenční číslo:
TE202100265

Popis

Poskytování poradenských služeb v oblasti stavebnictví pro oblast vysoce rizikových oblastí pro průzkum kruhového urychlovače.

CERN má v úmyslu uzavřít smlouvu na poskytování poradenských služeb v oblasti stavebnictví pro oblast vysoce rizikových oblastí pro průzkum kruhového urychlovače, který má být proveden ve Francii a ve Švýcarsku, včetně technického návrhu, specifikací, dohledu nad staveništěm, správy smluv a závěrečné zprávy. Předpokládá se, že služby začnou být plněny v 1. čtvrtletí 2022.

Zainteresované firmy musí mít prokázané zkušenosti a kompetence v geotechnickém inženýrství, geologii a hydrogeologii, průzkumech podzemních projektů, včetně přípravy technických specifikací, řízení prací a podávání zpráv.

Více zde: https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSingleSearch.do?hdRef=MS-4662/SMB

Cizojazyčný popis

Provision of civil engineering consultancy services for the High-Risk Areas Site Investigations for the Future Circular Collider Study (01900101, 01900403)


Kontaktní osoba Ing. Špunda Jan vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

+420 224 907 580 +420 224 907 580

Pravidelné novinky e-mailem