CERN: Rámcový průzkum trhu týkající se poskytování služeb patentů a ochranných známek na ochranu duševního vlastnictví (CERN) CERN (12900200)

Země zadání:
Švýcarsko Švýcarsko
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
26. 02. 2021

Popis

Služby v oblasti patentové ochrany

CERN má v úmyslu uzavřít rámcové smlouvy na poskytování patentových služeb a služeb ochranných známek na období 2022 až 2024.

Zainteresované firmy musí být schopny prokázat zkušenosti a odborné znalosti v oblasti poskytování patentových a ochranných známek ve fyzice, elektrotechnice a strojírenství, metalurgii, chemii a biologických vědách.

Více na:
https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSingleSearch.do?hdRef=MS-4663/IPT

Cizojazyčný popis

Framework Market Survey concerning the provision of patent and trademarks services for the protection of CERN’s Intellectual Property (IP) (12900200)


Kontaktní osoba Ing. Špunda Jan vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

+420 224 907 580 +420 224 907 580

Pravidelné novinky e-mailem