Exportní příležitost

Čistička vody – vázaný peněžní dar (Ghana)

Čistička vody – vázaný peněžní dar (Ghana)

Země zadání
Ghana Ghana
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
30.09.2022
Referenční číslo
TE202200510

Popis

Velvyslanectví ČR v Akkře informuje potenciální české dodavatele o projektu dodávky technického zajištění čisté pitné vody pro město Kade v Ghaně, který se realizuje v rámci implementace vázaného peněžního daru Programu Afrika. Realizace projektu spočívá v dodávce čističky vody, zásobárny čisté vody, regulačních a měřících zařízení, vodní pumpy, zálohového zdroje energie a všech potřebných filtrů a příslušenství. Příjemcem tohoto daru je město Kade, zastoupené Úřadem náčelníka tradiční oblasti Kade Osaberimou Asarem Twe II., který poptává systém pro čištění, uchovávání a distribuci pitné vody, jejímž zdrojem je silně znečištěná řeka Birim.

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro Program Afrika, a to do maximální výše 10 milionů Kč.
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující: 09/2022 – 06/2023

Analýza příležitostí a rizik z hlediska cílového teritoria: Úspěšně dokončený projekt má potenciál otevřít pro dodanou technologii další regiony Ghany, neboť problém znečištění vody a nedostatku místních čističek se týká celé země, potažmo regionu.

Metoda měření úspěšnosti realizace projektu: Úspěšně fungující a soběstačný systém distribuce pitné vody pro komunitu města Kade v rozmezí minimálně jednoho roku od dokončení prací.

Lhůta pro podávání nabídek je 30. 9. 2022.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit:
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha)
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha)

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu

MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS),
Loretánské náměstí 5,
118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Akkře, accra@embassy.mzv.cz.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu: název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti. MZV ČR upozorňuje, že o využití nabídky rozhoduje příjemce, a dále že realizace projektu může podléhat omezujícím opatřením či mezinárodním sankcím EU a OSN.

Přílohy:

Kontaktní informace

Ing. Bulková Petra
vedoucí oddělení Exportních příležitostí
Mob +420 224 907 574 / Tel +420 224 907 574 / petra.bulkova@czechtrade.cz