Exportní příležitost

Dodávka hydraulických sad pro manipulaci s těžkými břemeny (systém smyku v nízké výšce)

Tendr na dodávku hydraulických sad (Ukrajina)

Země zadání
Ukrajina Ukrajina
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
06.10.2023
Referenční číslo
TE202300363
Další příležitosti v kategoriích

Popis

Název projektu: Dodávka hydraulických sad pro manipulaci s těžkými břemeny (systém smyku v nízké výšce)
ID projektu EBRD: 54138
Země: Ukrajina
Jméno klienta: Ukrenergo
ECEPP ID: 27349314
Popis: Zařízení pro použití s těžkou technikou (do 400 t, 12×4,5×5,5m DxŠxV) pro nakládání/vykládání na/z vlečné sítě; vertikální a horizontální pohyb v omezeném prostoru bez rolovacích drah a zvedacích mechanismů; pohybující se až 12 m ve vodorovné rovině.
Způsob zadání: Jednostupňové otevřené výběrové řízení
Podnikatelský sektor: Energetika
Datum uzávěrky: 06. 10. 2023 10:00 (GMT)
1. Informace o financování: Klient použije výnosy z úvěru/grantu EBRD.
2. Informace o zadávání zakázky: Tendr podléhá zásadám a pravidlům EBRD pro zadávání zakázek a je otevřený pro účast firem z jakékoli země (pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak).
Úplný popis zadání tendru je k dispozici v dokumentaci a je zdarma k dispozici v ECEPP:
https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=27349408
Dokumentace obsahuje informace: podrobné technické a finanční požadavky; očekávaný výsledek; způsobilost a kvalifikační požadavky; datum zahájení; plánovaná doba trvání a další informace.
Zadání veřejné zakázky probíhá prostřednictvím klientského portálu elektronického zadávání veřejných zakázek EBRD (ECEPP). Potenciální účastníci mají přístup k zadávání veřejných zakázek kliknutím na níže uvedený odkaz nebo na tlačítko „Access Opportunity’“. Registrovaní účastníci se mohou přihlásit a získat dokumentaci okamžitě. Neregistrovaní účastníci se mohou zaregistrovat zde: https://ecepp.ebrd.com/respond/44U8HT6U83
Účastníci musí pro komunikaci s klientem používat centrum zpráv ECEPP.
Adresa klienta má pouze informativní charakter:
Viktor Lysykh, Head of International Procurement Department
NPC Ukrenergo
NPC Ukrenergo
25 Petlyury Str.
Kyiv
01032
Ukraine
Tel. +380 (44) 238-3014, +380 (44) 238-3135
Email: procurement_office@ua.energy

V případě dotazů ohledně účasti mohou české firmy kontaktovat zahraniční kancelář CzechTrade ve Lvově, e-mail: lvov@czechtrade.cz.

Cizojazyčný popis

Project Name: Ukrenergo Transmission Network Emergency Restoration
EBRD Project ID: 54138
Country: Ukraine
Client Name: Ukrenergo
ECEPP ID: 27349314
Procurement Exercise Name: Supply of hydraulic sets for handling heavy loads (low-height skidding system)
Procurement Exercise Description: Equipment to be used with heavy machinery (up to 400 t,12×4.5×5.5m LxWxH) for loading/unloading on/off the trawl; vertical and horizontal movement in limited space without rolling routes and lifting mechanisms; moving up to 12m in a horizontal plane.
Type of Procurement: Goods
Procurement Method: Open Tender Single Stage
Business Sector: Power and Energy
Notice Type: Invitation For Tenders Single
Publication Date: 23/08/2023 05:51
Issue Date: 23/08/2023 00:00
Closing Date: 06/10/2023 10:00

INVITATION FOR TENDERS SINGLE
1. Funding Details

The above named client intends to use part of the proceeds of a loan from/grant administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the above named contract(s).

Additional financing information:
No Other Information Provided.

2. Information on the Procurement Exercise

Contracts will be subject to the Bank’s Procurement Policies and Rules and are open for participation for firms from any country, unless otherwise specified in the procurement documents.

The type of contract and the procurement method is stated above. A full description of the procurement exercise is available within the documentation and is available free of charge in ECEPP.

The documentation will include such information as: detailed technical and financial requirements; any information on lots; the expected outcome; eligibility and qualification requirements; contract start date; planned contract duration; any response requirements; any other relevant information.

This procurement exercise will be conducted using the EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP). Prospective participants can access the procurement exercise by clicking on the below link or on the ‚Access Opportunity‘ button (if viewing this notice on ECEPP). Registered participants may log in and access the documentation immediately and unregistered participants may do so after completing a brief registration:

https://ecepp.ebrd.com/respond/44U8HT6U83

3. Other Information
No Other Information Provided.

4. Client Address
The client’s address is for information only. To register interest, access the documentation using the available links. Participants must use the ECEPP message centre for communication with the client.
Viktor Lysykh, Head of International Procurement Department
NPC Ukrenergo
NPC Ukrenergo
25 Petlyury Str.
Kyiv
01032
Ukraine
Tel. +380 (44) 238-3014, +380 (44) 238-3135
Email: procurement_office@ua.energy

Kontaktní informace

Ing. Bulková Petra
vedoucí oddělení Exportních příležitostí
Mob +420 224 907 574 / Tel +420 224 907 574 / petra.bulkova@czechtrade.cz

Doporučujeme