Exportní příležitost

Dodávka strojů a zařízení pro navlékání VN přenosového vedení

Tendr na dodávku strojů a zařízení pro navlékání VN přenosového vedení (Ukrajina)

Země zadání
Ukrajina Ukrajina
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
06.10.2023
Referenční číslo
TE202300366
Další příležitosti v kategoriích

Popis

Nouzová obnova přenosové sítě Ukrenergo
ID projektu EBRD: 54138
Země: Ukrajina
Jméno klienta: Ukrenergo
ECEPP ID: 27352640
Popis: Stroje a zařízení pro použití při výměně vodičů v kotevním vedení VN vedení (do 750 kV) metodou tahu, včetně: stahováku (max 160 kN) a stahováku-napínače (max 140 kN), vyvažovacích hlavových desek, oceli a nylonu lana atd.
Způsob zadání: Jednostupňové otevřené výběrové řízení
Podnikatelský sektor: Energetika
Datum uzávěrky: 06. 10. 2023 10:00 (GMT)
1. Informace o financování: Klient použije výnosy z úvěru/grantu EBRD.
2. Informace o zadávání zakázky: Tendr podléhá zásadám a pravidlům EBRD pro zadávání zakázek a je otevřený pro účast firem z jakékoli země (pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak).
Úplný popis zadání tendru je k dispozici v dokumentaci a je zdarma k dispozici v ECEPP:
https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=27352734
Dokumentace obsahuje informace: podrobné technické a finanční požadavky; očekávaný výsledek; způsobilost a kvalifikační požadavky; datum zahájení; plánovaná doba trvání a další informace.
Zadání veřejné zakázky probíhá prostřednictvím klientského portálu elektronického zadávání veřejných zakázek EBRD (ECEPP). Potenciální účastníci mají přístup k zadávání veřejných zakázek kliknutím na níže uvedený odkaz nebo na tlačítko „Access Opportunity’“. Registrovaní účastníci se mohou přihlásit a získat dokumentaci okamžitě. Neregistrovaní účastníci se mohou zaregistrovat zde:
https://ecepp.ebrd.com/respond/GS46282727
Účastníci musí pro komunikaci s klientem používat centrum zpráv ECEPP.
Adresa klienta má pouze informativní charakter:
Viktor Lysykh, Head of International Procurement Department
NPC Ukrenergo
NPC Ukrenergo
25 Petlyury Str.
Kyiv
01032
Ukraine
Tel. +380 (44) 238-3014, +380 (44) 238-3135
Email: procurement_office@ua.energy

V případě dotazů ohledně účasti mohou české firmy kontaktovat zahraniční kancelář CzechTrade ve Lvově, e-mail: lvov@czechtrade.cz.

Cizojazyčný popis

Ukrenergo Transmission Network Emergency Restoration
EBRD Project ID: 54138
Country: Ukraine
Client Name: Ukrenergo
ECEPP ID: 27352640
Procurement Exercise Name: Supply of machines and equipment for HV transmission line stringing
Procurement Exercise Description: Machines and equipment to be used in replacing conductors in the anchor run of HV transmission line (up to 750kV) using the tension method, including: puller (max 160kN) and puller-tensioner (max 140kN), balancing head boards, steel and nylon ropes etc.
Type of Procurement: Goods
Procurement Method: Open Tender Single Stage
Business Sector: Power and Energy
Notice Type: Invitation For Tenders Single
Publication Date: 23/08/2023 05:50
Issue Date: 23/08/2023 00:00
Closing Date: 06/10/2023 10:00

INVITATION FOR TENDERS SINGLE
1. Funding Details

The above named client intends to use part of the proceeds of a loan from/grant administered by the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of the above named contract(s).

Additional financing information:
No Other Information Provided.

2. Information on the Procurement Exercise
Contracts will be subject to the Bank’s Procurement Policies and Rules and are open for participation for firms from any country, unless otherwise specified in the procurement documents.

The type of contract and the procurement method is stated above. A full description of the procurement exercise is available within the documentation and is available free of charge in ECEPP.

The documentation will include such information as: detailed technical and financial requirements; any information on lots; the expected outcome; eligibility and qualification requirements; contract start date; planned contract duration; any response requirements; any other relevant information.

This procurement exercise will be conducted using the EBRD Client E-Procurement Portal (ECEPP). Prospective participants can access the procurement exercise by clicking on the below link or on the ‚Access Opportunity‘ button (if viewing this notice on ECEPP). Registered participants may log in and access the documentation immediately and unregistered participants may do so after completing a brief registration:
https://ecepp.ebrd.com/respond/GS46282727

3. Other Information
No Other Information Provided.

4. Client Address
The client’s address is for information only. To register interest, access the documentation using the available links. Participants must use the ECEPP message centre for communication with the client.
Viktor Lysykh, Head of International Procurement Department
NPC Ukrenergo
NPC Ukrenergo
25 Petlyury Str.
Kyiv
01032
Ukraine
Tel. +380 (44) 238-3014, +380 (44) 238-3135
Email: procurement_office@ua.energy

Kontaktní informace

Ing. Bulková Petra
vedoucí oddělení Exportních příležitostí
Mob +420 224 907 574 / Tel +420 224 907 574 / petra.bulkova@czechtrade.cz

Doporučujeme