Laboratorní vybavení a elektrokoagulátory pro Lvovskou nemocnici

Země zadání:
Ukrajina Ukrajina
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
12. 06. 2020
Referenční číslo:
TE202000273

Popis

Projekt - dodávka laboratorního vybavení a elektrokoagulátorů pro Lvovskou klinickou pohotovostní nemocnici

Velvyslanectví ČR v Kyjevě informuje potenciální české dodavatele o uskutečnění vázaného peněžního daru na Ukrajinu z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR, který se realizuje v rámci humanitární reakce na pandemii COVID-19. Realizace projektu spočívá v dodávce laboratorního vybavení a elektrokoagulátorů. Příjemcem tohoto daru je Lvovská klinická pohotovostní nemocnice, která poptává biochemický analyzátor, 2 hematologické analyzátory, mycí a dezinfekční automat, binokulární mikroskop a 10 elektrokoagulátorů.

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro humanitární reakci na pandemii COVID-19 v rámci nástroje vázaných peněžních darů, a to do maximální výše 4.950.000 Kč, včetně nutných logistických nákladů. Na projekt se nevztahuje DPH (humanitární pomoc).

Časový harmonogram pro realizaci projektu (podpis smlouvy, dodávka, instalace, zaškolení, předání) je následující: červenec – říjen 2020.

Analýza příležitostí a rizik: Jedná se o největší nemocnici na západní Ukrajiny, která se v tuto chvíli ocitá na začátku velké transformace, buduje se mj. nová moderní laboratoř. Vzhledem k velikosti nemocnice a aktuálně ohlášeným investicím do její transformace může úspěšná dodávka vybavení vést k nákupu dalších obdobných přístrojů od českých společností.

Metoda měření úspěšnosti projektu: Úspěšná dodávka a instalace požadovaného vybavení, případně získání návazné zakázky mimo rámec humanitární pomoci.

Lhůta pro podávání nabídek je 20 dnů od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.cz - do 11.6.2020.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha).

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1; ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Kyjevě – kyiv@embassy.mzv.cz a tomas_pavlicek@mzv.cz

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Přílohy:

Kontaktní osoba Pavlíček Tomáš

Pravidelné novinky e-mailem