Exportní příležitost

Napájení nízkého, extra nízkého a vysokého napětí pro elektroniku detektoru pixelového detektoru Inner Tracker experimentu ATLAS. (03050100)

Napájecí zdroje

Země zadání
Švýcarsko
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
01.07.2021
Referenční číslo
TE202100413

Popis

CERN hodlá uzavřít smlouvu na návrh, dodávku a údržbu napájecích zdrojů nízkého a velmi nízkého napětí pro pixelový detektor Inner Tracker experimentu ATLAS. Předpokládaný rozsah je asi 2 500 kanálů nízkonapěťových napájecích zdrojů a 2 500 kanálů napájecích zdrojů nízkého napětí. Budou instalovány v ekologicky standardních oblastech (bez ionizujícího záření nebo bludných magnetických polí). Zahájení výroby sériových jednotek se očekává do poloviny roku 2022. Více: https://found.cern.ch/java-ext/found/CFTSingleSearch.do?hdRef=MS-4695/EP/ATLAS

Cizojazyčný popis

Supply of low, extra low and high voltage power supplies for detector electronics of the Inner Tracker pixel detector of the ATLAS experiment. (03050100)

Kontaktní informace

Ing. Špunda Jan
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
Mob +420 224 907 580 / Tel +420 224 907 580 / jan.spunda@czechtrade.cz