Projekt dodávky vybavení pro porodnici v Betlémě

Země zadání:
Palestina Palestina
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
15. 03. 2020
Referenční číslo:
TE202000066

Popis

Projekt na dodávky zdravotnického vybavení pro porodnici v Betlémě

Styčný úřad ČR v Ramalláhu informuje potenciální české dodavatele o zahájení projektu realizovaného v rámci rozvojové spolupráce ČR s Palestinou prostřednictvím vázaného peněžního daru. Realizace projektu spočívá v dodávce zdravotnického vybavení do porodnice Svaté rodiny v Betlémě. Tato porodnice poptává následující vybavení:

1. Velkoobjemový sterilizátor
2. Velkoobjemovou myčku zdravotnického vybavení
3. Gynekologický operační stůl
4. 5 ks lůžek pro jednotku intenzívní péče (JIP) se servisními a úložnými stolky
5. 3 ks monitorů životních funkcí pro JIP
6. 3 ks infuzních pump pro JIP

Specifikace jednotlivých položek viz příloha. U položek 1., 2. a 3. porodnice Svaté rodiny v Betlémě požaduje umožnění školení svého technického personálu v místě výroby tohoto vybavení.
Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro Palestinu, a to do maximální výše 7 mil. Kč.

Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:
Dodávka vybavení a zaškolení technického personálu v místě výroby se předpokládá v květnu 2020.

Analýza příležitostí a rizik:
Porodnice Svaté rodiny v Betlémě je největší porodnicí v Palestině, ročně se zde narodí přes 2300 dětí. Porodnice nabízí také ambulantní péči o těhotné a má i oddělení péče o předčasně narozené děti. Česká rozvojová agentura s touto institucí v minulosti úspěšně spolupracovala již na dvou rozvojových projektech. Dodávkou zařízení do této porodnice se českým firmám nabízí příležitost uvést se na místním zdravotnickém trhu prostřednictvím renomované instituce.
Rizika dodávek do Palestiny souvisí zejména s dlouhodobou politickou nestabilitou a možným zhoršením bezpečnostní situace. Dalším možným rizikem je zdržení celního řízení v izraelských přístavech.

Metoda měření úspěšnosti projektu:
Včasné dodání všeho vybavení včetně předávacích protokolů, zaškolení a servisních smluv. Z dlouhodobého hlediska bude vyhodnocena spokojenost příjemce s vybavením a jeho funkčností či obslužností.

Lhůta pro podávání nabídek je 30 kalendářních dnů od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.
Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného čestného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle ČRA datovou schránkou ( ID datové schránky: 4ebr7ba) nebo v listinné podobě na adresu ČRA
– Nerudova 257/3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana nebo a současně elektronicky na Styčný úřad ČR v Ramalláhu na email ramallah@embassy.mzv.cz.
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru.

Přílohy:

Kontaktní osoba Ing. Bulková Petra vedoucí oddělení Exportních příležitostí

+420 224 907 574 +420 224 907 574

Pravidelné novinky e-mailem