Projekt: Nákup nových porodních lůžek pro Univerzitní nemocnici Rafíka Harírího v Bejrútu (Libanon)

Země zadání:
Libanon Libanon
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
11. 06. 2020
Referenční číslo:
TE202000276

Popis

Velvyslanectví ČR v Bejrútu informuje potenciální české dodavatele o projektu: „Nákup nových porodních lůžek pro Univerzitní nemocnici Rafíka Harírího v Bejrútu (Libanon)“, který se realizuje v rámci implementace programu humanitární reakce na COVID-19 – vázané peněžní dary. Realizace projektu spočívá v dodávce 6 nových polohovatelných porodních lůžek.

Velvyslanectví ČR v Bejrútu informuje potenciální české dodavatele o projektu: „Nákup nových porodních lůžek pro Univerzitní nemocnici Rafíka Harírího v Bejrútu (Libanon)“, který se realizuje v rámci implementace programu humanitární reakce na COVID-19 – vázané peněžní dary. Realizace projektu spočívá v dodávce 6 nových polohovatelných porodních lůžek. Příjemcem tohoto daru je státní Univerzitní nemocnice Rafíka Harírího v Bejrútu, která zabezpečuje zdravotní péči pro znevýhodněné obyvatele Libanonu, včetně syrských uprchlíků a vzhledem k růstu počtu klientů v souvislosti se současnou ekonomickou a finanční krizí potřebuje navýšit kapacitu svého porodního oddělení a současně tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.
Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro program „Humanitární reakce na COVID-19 – vázané peněžní dary“ v rámci nástroje vázaných peněžních darů, a to do maximální výše 3 590 960 Kč, včetně logistického zabezpečení dodávky (doprava, instalace, zaškolení). Na projekt se nevztahuje DPH (humanitární pomoc).
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:
1. Zaslání nabídky do 10. 06. 2020
2. Realizace projektu: 07-10/2020
Analýza příležitostí a rizik:
- Příležitost pro české firmy, které mají, nebo zvažují vytvoření místního zastoupení, nebo partnera na lokálním trhu a mohou snížit náklady a rizika spojené s dopravou, montáží a zaškolením obsluhujícího personálu a zároveň do budoucna poskytnout odpovídající servis
Metoda měření úspěšnosti projektu:
- Potvrzené dodání postelí, jejich montáž a zaškolení obsluhujícího personálu
- Zabezpečení následného záručního i pozáručního servisu
- Případně získání návazné zakázky mimo rámec humanitární pomoci
Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo - do 10.6.2020
Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),
Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1; ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Bejrútu, email: Beirut@embassy.mzv.cz, commerce_beirut@mzv.cz.
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Děkujeme za spolupráci.

Přílohy:Cizojazyčný popis

Projekt: Nákup nových porodních lůžek pro Univerzitní nemocnici Rafíka Harírího v Bejrútu (Libanon)


Kontaktní osoba Ing. Bulková Petra vedoucí oddělení Exportních příležitostí

+420 224 907 574 +420 224 907 574

Pravidelné novinky e-mailem