Projekt: Zařízení pro filtraci vzduchu a povrchovou dekontaminaci prostor (Afghánistán)

Země zadání:
Afghánistán Afghánistán
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
12. 06. 2020
Referenční číslo:
TE202000271

Popis

Projekt: Zařízení pro filtraci vzduchu a povrchovou dekontaminaci prostor (Afghánistán)

Velvyslanectví ČR v Kábulu informuje potenciální české dodavatele o projektu vázaného peněžního daru v Afghánistánu, který se realizuje v rámci implementace vázaného peněžního daru. Realizace projektu spočívá v dodávce materiální zdravotnické pomoci. Příjemcem tohoto daru je Ministerstvo zdravotnictví Afghánistánu, které poptává zařízení pro filtraci vzduchu a povrchovou dekontaminaci frekventovaných prostor, vč. náhradních dílů (filtry, trubice).
Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro vázaný peněžní dar, a to do maximální výše 1 000 000,- Kč, včetně nutných logistických nákladů (bez letecké přepravy, která bude zajištěna veřejným sektorem). Na projekt se nevztahuje DPH (humanitární pomoc).
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující: uzavření smlouvy mezi příjemcem a vybraným dodavatelem nejpozději v polovině července; dodávka v červenci – srpnu 2020; úhrada do 15 dnů od doloženého předání (včetně instalace a zaškolení).
Analýza příležitostí a rizik: Příležitostí je uvedení výrobků na afghánský trh a možnost navázání obchodních vztahů s afghánským zdravotnickým sektorem. Rizika spočívají v oblasti restrikcí v souvislosti s pandemií COVID-19 a obecně v souvislosti s bezpečnostní situací a jsou akceptovatelná vzhledem k místu realizace (Kábul) a zajištění přepravy a předání v součinnosti s veřejným sektorem.
Metoda měření úspěšnosti projektu: potvrzené předání, instalace, zaškolení; případně návazná dodávka mimo rámec vázaných peněžních darů.
Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.cz - do 11.6.2020.
Zájemce je povinen k nabídce přiložit
originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),
Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Kábulu (kabul@embassy.mzv.cz).
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Přílohy:Cizojazyčný popis

Embassy of the Czech Republic in Kabul would like to inform the Czech suppliers about a Tied Financial Donation for Afghanistan. Implementation of this project consists in the supply of a health equipment. The beneficiary of the donation is the ministry of Public Health of Afghanistan which demands air filtration and surface decontamination equipment including the spare parts (filters, tubes).


Kontaktní osoba Ing. Bulková Petra vedoucí oddělení Exportních příležitostí

+420 224 907 574 +420 224 907 574

Pravidelné novinky e-mailem