Exportní příležitost

Školní autobusy pro Rivnenskou oblast

Projekt na dodávku 10 ojetých školních autobusů pro Rivnenskou oblast.

Země zadání
Ukrajina Ukrajina
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
07.04.2023
Referenční číslo
TE202300082
Oblasti podnikání
Další příležitosti v kategoriích

Popis

Generální konzulát České republiky ve Lvově informuje potenciální dodavatele o projektu „School buses for Rivne Region“ který se realizuje v rámci implementace Programu Ukrajina. Realizace projektu spočívá v dodávce ojetých školních autobusů. Příjemcem tohoto daru je Rivnenská vojenská oblastní správa, která poptává 10 školních autobusů v přiměřeném technickém stavu, které umožní dlouhodobý bezproblémový transport školáků do škol. Autobusy musí být vybaveny bezpečnostními pásy a požadovaným počtem sedadel (viz identifikační formulář).

Projekt je financován z prostředků humanitárního rozpočtu MZV určených ke stabilizaci Ukrajiny, a to do maximální výše 7,2 mil. Kč.

Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující: duben 2023 – podpis kontraktu; duben – květen 2023 – příprava autobusů; duben – červen 2023– dovoz autobusů a celní řízení; červen 2023 – předání autobusů.

Analýza příležitostí a rizik z hlediska cílového teritoria: Rivnenská oblast leží na západě Ukrajiny a představuje poměrně bezpečný týl, který je válkou na Ukrajině zasažen jen v omezené míře.

Metoda měření úspěšnosti realizace projektu: Za úspěšnou finalizaci projektu lze považovat fázi, kdy dojde k úspěšnému a včasnému dodání autobusů odpovídajících specifikaci příjemce, jejichž technické parametry umožní dlouhodobou bezproblémovou dopravu žáků do škol.

Lhůta pro podávání nabídek je 20 kalendářních dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo. Lhůta končí 6. dubna ve 24:00 hodin.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit

1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh a současně elektronicky na Generální konzulát České republiky ve Lvově, lvov@embassy.mzv.cz

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

MZV ČR upozorňuje, že o využití nabídky rozhoduje příjemce.

Děkujeme za spolupráci.

Přílohy:

Cizojazyčný popis

Consulate General of the Czech Republic in Lviv informs potential suppliers about the project „School buses for Rivne Region“, which is implemented as part of the Program Ukraine. The implementation of the project consists in the delivery of used school buses to the Rivne Region, Ukraine.

Kontaktní informace

Ing. Bulková Petra
vedoucí oddělení Exportních příležitostí
Mob +420 224 907 574 / Tel +420 224 907 574 / petra.bulkova@czechtrade.cz