Exportní příležitost

Vybavení pro dětskou nemocnici v Tunisu v rámci vázaného peněžního daru

Vybavení pro dětskou nemocnici v Tunisu – vázaný peněžní dar

Země zadání
Tunisko Tunisko
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
12.07.2022
Referenční číslo
TE202200365

Popis

Velvyslanectví ČR v Tunisu informuje potenciální české dodavatele o projektu vázaného peněžního daru pro Tunisko, který se realizuje v rámci implementace „Afrického programu“. Realizace projektu spočívá v dodávce vybavení (včetně dopravy a proclení) a jeho instalace na oddělení onkologie, JIP a do operačního sálu dětské nemocnice. Příjemcem tohoto daru je Dětská nemocnice Bechir Hamza v Tunisu prostřednictvím nevládní organizace Selima, která poptává následující vybavení:

Izolátor na práci s cytostatiky (úroveň BSL 3) (1x)
Stropní operační světlo (3x)
Vyhřívané novorozenecké lůžko s monitorem životních funkcí (3x)
Novorozenecký inkubátor (3x)
Monitor životních funkcí (6x)
Dětské lůžko pro JIP (2x)
Injekční pumpa (kapacita 4-6 injekcí) (2x)

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro vázaný peněžní dar, a to do maximální výše 7 mil. Kč.

Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující: červenec – říjen 2022

Analýza příležitostí a rizik: Dětská nemocnice Bechir Hamza v Tunisu patří mezi nejvytíženější zdravotnická zařízení v Tunisku se specializací na dětskou onkologii. Účast firem na realizaci projektu tak může dodavatelům poskytnout významnou referenci pro budoucí zakázky, především ve specializované oblasti onkologické péče a výzkumu. Vybavení bude poskytováno formou daru, na jeho dovoz se tedy nevztahuje platba cla. Vzhledem k citlivosti laboratorního izolátoru pro práci s cytostatiky je nutné brát v potaz vyšší nároky na dopravu materiálu i administrativní opatření.

Metoda měření úspěšnosti projektu: Dodržení termínu dodání, instalace a zahájení využívání dodaného materiálu.
Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo (do 11.7.2022).

Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha)

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Tunisu commerce_tunis@mzv.cz.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

MZV ČR upozorňuje, že realizace projektu může podléhat omezujícím opatřením EU a OSN.
Děkujeme za spolupráci.

Přílohy:

Kontaktní informace

Ing. Bulková Petra
vedoucí oddělení Exportních příležitostí
Mob +420 224 907 574 / Tel +420 224 907 574 / petra.bulkova@czechtrade.cz