Vybavení pro jednotku intenzivní péče Kantonální nemocnice Dr. Irfana Ljubijankiće v Bihaći

Země zadání:
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
12. 06. 2020
Referenční číslo:
TE202000282

Popis

Projekt: Vybavení pro jednotku intenzivní péče Kantonální nemocnice Dr. Irfana Ljubijankiće v Bihaći

Velvyslanectví ČR v Sarajevu informuje potenciální české dodavatele o projektu nákupu vybavení pro jednotku intenzivní péče Kantonální nemocnice Dr. Irfana Ljubijankiće v Bihaći v Bosně a Hercegovině, který se realizuje v rámci humanitární reakce ČR na pandemii COVID-19, o které rozhodla vláda ČR v usnesení č. 407/2020 z 9. dubna 2020. Realizace projektu spočívá v dodávce lůžek, rozvodů medicinálních plynů a stropních stativů pro jednotku intenzivní péče.

Příjemcem tohoto daru je Kantonální nemocnice Dr. Irfana Ljubijankiće v Bihaći, která poptává následující vybavení:
1) 8 ks mobilní lůžko pro intenzivní péči odpovídající normě EN 60601-2-52 s elektronicky nastavitelnou výškou a náklonem a s elektronicky nastavitelnou polohou zádového a stehenního dílu a s nastavitelnou polohou lýtkového dílu; podélný náklon alespoň 13 stupňů.
2) 8 ks zdrojový most pro jednotku intenzivní péče pro přívod medicinálních plynů a elektrických sítí.
3) 8 ks stropní stativ pro jednotku intenzivní péče.

Projekt je financován z prostředků, jež byly alokovány vládou pro humanitární reakci na pandemii COVID-19, a to do maximální výše 5 000 000 Kč, včetně nutných logistických nákladů a DPH.
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:
květen 2020 – zveřejnění poptávky
červen 2020 – vyhodnocení nabídek
červenec 2020 – podpis smlouvy
červenec – říjen 2020 – dodávka, instalace, zaškolení, předání

Analýza příležitostí a rizik: Realizace projektu představuje příležitost podílet se dodávkou vybavení na rozvoji centrální nemocnice Unsko-sanského kantonu, jednoho z deseti kantonů, ze kterých se skládá Federace Bosny a Hercegoviny. Úspěšně realizovaná dodávka se může stát pozitivní prezentací kvalit české zdravotnické techniky, která může usnadnit navazování obchodních kontaktů v decentralizovaném systému zdravotnictví Bosny a Hercegoviny.
Při realizaci projektu je nutné počítat s riziky vyplývajícími z výzev, kterým Bosna a Hercegovina čelí v oblasti kvality státní správy. Státní správa je silně decentralizovaná a správní řízení jsou administrativně náročná a často zdlouhavá. To se může např. projevit při vyřizování dovozních procedur.
Metoda měření úspěšnosti projektu: potvrzené předání, instalace, zaškolení; případně návazná dodávka mimo rámec vázaných peněžních darů.

Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.cz - do 11.6.2020.
Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha).
Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Sarajevu (e-mail: sarajevo@embassy.mzv.cz).
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Přílohy:

Kontaktní osoba Ing. Bulková Petra vedoucí oddělení Exportních příležitostí

+420 224 907 574 +420 224 907 574

Pravidelné novinky e-mailem