Vybavení pro jednotku intenzivní péče nemocnice Sv. Apoštola Lukáše v Doboji v Bosně a Hercegovině

Země zadání:
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
12. 06. 2020
Referenční číslo:
TE202000281

Popis

Projekt: Vybavení pro jednotku intenzivní péče nemocnice Sv. Apoštola Lukáše v Doboji v Bosně a Hercegovině

Velvyslanectví ČR v Sarajevu informuje potenciální české dodavatele o projektu nákupu vybavení pro jednotku intenzivní péče nemocnice Sv. Apoštola Lukáše v Doboji v Bosně a Hercegovině, který se realizuje v rámci humanitární reakce ČR na pandemii COVID-19, o které rozhodla vláda ČR v usnesení č. 407/2020 z 9. dubna 2020. Realizace projektu spočívá v dodávce lůžek, rozvodů medicinálních plynů, elektrochirurgického vybavení, nemocničního nábytku a dalšího vybavení.

Příjemcem tohoto daru je regionální nemocnice Sv. Apoštola Lukáše v Doboji, která poptává následující vybavení:
1) 1 ks mobilní lůžko pro intenzivní péči odpovídající normě EN 60601-2-52 s elektronicky nastavitelnou výškou a náklonem, elektronicky nastavitelnou polohou zádového, stehenního a lýtkového dílu a elektronicky nastavitelným prodloužením ložné plochy; laterální náklon alespoň 30 stupňů, podélný náklon alespoň 13 stupňů; doplňky: možnost umístění RTG kazety, hrazda, plastová hrazdička.
2) 2 ks mobilní lůžko pro intenzivní péči odpovídající normě EN 60601-2-52 s elektronicky nastavitelnou výškou a náklonem, s elektronicky nastavitelnou polohou zádového, stehenního a lýtkového dílu a s elektronicky nastavitelným prodloužením ložné plochy; laterální náklon alespoň 15 stupňů, podélný náklon alespoň 13 stupňů; doplňky: hrazda, plastová hrazdička.
3) 7 ks mobilní lůžko pro intenzivní péči odpovídající normě EN 60601-2-52 s elektronicky nastavitelnou výškou a náklonem a s elektronicky nastavitelnou polohou zádového a stehenního dílu a mechanicky nastavitelnou polohou lýtkového dílu; podélný náklon alespoň 13 stupňů; doplňky: hrazda, plastová hrazdička.
4) 10 ks stolek k nemocničnímu lůžku bez jídelní desky, uzamykatelný, nosnost alespoň 9 kg.
5) 10 ks stolek k nemocničnímu lůžku s jídelní deskou, nosnost alespoň 30 kg, jídelní deska s variabilním nastavením sklonu.
6) 3 ks zdrojový most pro přívod medicinálních plynů a elektrických sítí; zásuvky a vývody: vývod O2 (2 ks), vývod N2O (2 ks), vývod vzduchu (2 ks), vývod pro vakuum (2 ks), elektrické zásuvky označené barevnými LED světly (4 ks oranžové, 6 ks zelené), audio zásuvky (4 ks), datové zásuvky RJ45 (2 ks); další vybavení: police, infuzní stojan, přímé zářivkové svítidlo, nepřímé zářivkové svítidlo, dvouramenný stativ pro monitor uchycený na kolejnici, trojramenný stativ, vyšetřovací lampa s možností úchytu na kolejnici.
7) 1 ks elektrokoagulátor s monopolárním a bipolárním provozem kontrolovaný mikroprocesorem, možnost uložit alespoň 12 položek v paměti, vybavený REM systémem, pracovní frekvence 460 KHz, výstupy řez/koag, zátěž 600 Ohmů v monopolárním režimu a 150 Ohmů v bipolárním režimu.

Projekt je financován z prostředků, jež byly alokovány vládou pro humanitární reakci na pandemii COVID-19, a to do maximální výše 5 000 000 Kč, včetně nutných logistických nákladů a DPH.
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:
květen 2020 – zveřejnění poptávky
červen 2020 – vyhodnocení nabídek
červenec 2020 – podpis smlouvy
červenec – říjen 2020 – dodávka, instalace, zaškolení, předání

Analýza příležitostí a rizik: Realizace projektu představuje příležitost podílet se dodávkou vybavení na rozvoji nemocnice ve městě Doboj, které je významným regionálním centrem na severovýchodě Bosny a Hercegoviny. Úspěšně realizovaná dodávka se může stát pozitivní prezentací kvalit české zdravotnické techniky, která může usnadnit navazování obchodních kontaktů v decentralizovaném systému zdravotnictví Bosny a Hercegoviny.
Při realizaci projektu je nutné počítat s riziky vyplývajícími z výzev, kterým Bosna a Hercegovina čelí v oblasti kvality státní správy. Státní správa je silně decentralizovaná a správní řízení jsou administrativně náročná a často zdlouhavá. To se může např. projevit při vyřizování dovozních procedur.
Metoda měření úspěšnosti projektu: potvrzené předání, instalace, zaškolení; případně návazná dodávka mimo rámec vázaných peněžních darů.

Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.cz - do 11.6.2020.
Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha).
Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Sarajevu (e-mail: sarajevo@embassy.mzv.cz).
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Přílohy:

Kontaktní osoba Ing. Bulková Petra vedoucí oddělení Exportních příležitostí

+420 224 907 574 +420 224 907 574

Pravidelné novinky e-mailem