Exportní příležitost

Vybavení pro porodnici – vázaný peněžní dar (Maroko)

Vybavení porodnice – vázaný peněžní dar (Maroko)

Země zadání
Maroko Maroko
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
26.08.2022
Referenční číslo
TE202200431

Popis

Velvyslanectví ČR v Maroku informuje potenciální české dodavatele o projektu Vázaných peněženích darů s názvem „Delivery Nest for Mother and Child hospital in Marrakech“ do Maroka, který se realizuje v rámci implementace Program Afrika 2022 formou nástroje Vázané peněžní dary. Realizace projektu spočívá v dodávce vybavení porodnice v Marrákešské dětské nemocnice. Příjemcem tohoto daru je dětská nemocnice v Marrákeši (Hopital mère et enfant – CHU Marrakech), která poptává novorozenecké vyhřívané lůžka, novorozenecké inkubátory, electroagulátory, elektrické odsávačky, fototerapické lampy (více informací v příloze – identifikační formulář).
Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro Program Afrika 2022 formou nástroje Vázané peněžní dary a to do maximální výše 6 milionů korun českých.
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:
1. Začátek projektu červen 2022
2. Poptávka zveřejněna na BusinessInfo červenec 2022
3. Uzavření smluvní dokumentace srpen/září 2022
4. Dodávka a instalace v Maroku září 2022
5. Administrativní ukončení projektu říjen 2022

Analýza příležitostí a rizik z hlediska cílového teritoria:
Příležitosti prezentace českých výrobků z oblasti zdravotnictví v daném regionu.
Metoda měření úspěšnosti realizace projektu:
Součástí projektu je také kontrola pracovníků české ambasády v Maroku v místě dodání zdravotnického vybavení. Možnost návazných aktivit a exportních příležitostí pro firmy, které se do projekty zapojí.
Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo – do 26.8.2022.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. Originál podepsaného čestného prohlášení (viz příloha),
2. Identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha)

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v [příslušný ZÚ a emailová adresa].
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
MZV ČR upozorňuje, že o využití nabídky rozhoduje příjemce, a dále že realizace projektu může podléhat omezujícím opatřením či mezinárodním sankcím EU a OSN.

Přílohy:

Kontaktní informace

Ing. Bulková Petra
vedoucí oddělení Exportních příležitostí
Mob +420 224 907 574 / Tel +420 224 907 574 / petra.bulkova@czechtrade.cz