Vybavení sterilizačního pracoviště do nemocnice v Kyjevě

Země zadání:
Ukrajina Ukrajina
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
12. 06. 2020
Referenční číslo:
TE202000274

Popis

Projekt: dodávka vybavení do sterilizačního pracoviště - nemocnice v Kyjevě

Velvyslanectví ČR v Kyjevě informuje potenciální české dodavatele o uskutečnění vázaného peněžního daru na Ukrajinu z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR, který se realizuje v rámci humanitární reakce na pandemii COVID-19. Realizace projektu spočívá v dodávce vybavení do sterilizačního pracoviště. Příjemcem tohoto daru je Kyjevská oblastní klinická nemocnice, která poptává 2 parní sterilizátory s odhadovaným objemem 600 litrů a 2 setovací stoly pro pracoviště sterilizace.

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro humanitární reakci na pandemii COVID-19 v rámci nástroje vázaných peněžních darů, a to do maximální výše 5 milionů Kč, včetně nutných logistických nákladů. Na projekt se nevztahuje DPH (humanitární pomoc).

Časový harmonogram pro realizaci projektu (podpis smlouvy, dodávka, instalace, zaškolení, předání) je následující: červenec – říjen 2020.

Analýza příležitostí a rizik: Velvyslanectví ČR v Kyjevě s nemocnicí dlouhodobě spolupracuje a dosavadní projekty byl úspěšné. Management nemocnice je organizačně schopný a lze zaručit flexibilitu a transparentnost. Celkový seznam nezbytného sterilizačního vybavení poptávaného nemocnicí je mnohem delší, než je finanční limit projektu, otevírá se tak prostor pro dodávky od českých výrobců i v budoucnu.

Metoda měření úspěšnosti projektu: Úspěšná dodávka a instalace požadovaného vybavení, případně získání návazné zakázky mimo rámec humanitární pomoci.

Lhůta pro podávání nabídek je 20 dnů od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo - do 11.6.2020.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha).

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1; ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Kyjevě – kyiv@embassy.mzv.cz a tomas_pavlicek@mzv.cz

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Přílohy:

Kontaktní osoba Pavlíček Tomáš

Pravidelné novinky e-mailem