Zdravotnické přístroje

Země zadání:
Uzbekistán Uzbekistán
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
12. 06. 2020
Referenční číslo:
TE202000272

Popis

Projekt: Dodávka zdravotnických přístrojů - Vázaný peněžný dar v rámci humanitární pomoci COVID-19

Vázaný peněžný dar v rámci humanitární pomoci COVID-19 - Dodávka zdravotnických přístrojů.

Velvyslanectví ČR v Taškentu informuje potenciální české dodavatele o projektu Humanitární pomoci České republiky do Uzbekistánu, který se realizuje v rámci implementace humanitární reakce na pandemii COVID-19. Realizace projektu spočívá v dodávce zdravotnického zařízení. Příjemcem tohoto daru je Ministerstvo zdravotnictví Uzbekistánu, které poptává:
1. Тrаnsроrt incubator Т1-401 Ваbу Active – 2 ks.
2. SMT ESU Electrosurgical unit B-Bi-function – 5 ks.

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány na humanitární reakci na pandemii COVID-19 v rámci nástroje vázaných peněžních darů, a to do maximální výše 2 000 000 Kč, včetně nutných logistických nákladů. Na projekt se nevztahuje DPH (humanitární pomoc).
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:
1. Podpis projektových dokumentů mezi Velvyslanectvím České republiky v Taškentu a Ministerstvem zdravotnictví Uzbekistánu – 1. července 2020
2. Dodání zdravotnického vybavení humanitární reakce na pandemii COVID-19 Ministerstvu zdravotnictví Uzbekistánu – červenec – září 2020
3. Předání dodaného zdravotnického vybavení z Ministerstva zdravotnictví Uzbekistánu regionálním nemocnicím a zdravotním střediskům v Uzbekistánu – září – říjen 2020
4. Hodnocení a uzavření projektu – do 31. října 2020
Analýza příležitostí a rizik:
Příležitosti – možnost zviditelnění České republiky jako země s vyvinutím humanitárním cítěním (Country who cares) a zároveň dodavatele moderního a kvalitního zdravotnického zařízení.
Po dodání humanitární pomoci se vytvoří možnosti návazné realizace dodávek zdravotnického zařízení a materiálu na komerčním základě.
Dodání humanitární pomoci vytvoří možnosti navázaní kontaktů s decision makers Ministerstva zdravotnictví Uzbekistánu, které bude možno využit při přípravě jiných projektů v segmentu zdravotnického průmyslu v Uzbekistánu.
Rizika – mírné riziko nad rámec standardních dodacích podmínek a pojištění souvisí s aktuálními restrikcemi v oblasti mezinárodní přepravy.
Metoda měření úspěšnosti projektu: potvrzené předání a zaškolení, případně získání návazné zakázky mimo rámec humanitární pomoci.
Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.cz - do 11.6.2020
Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),
Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Taškentu, email: commerce_tashkent@mzv.cz.
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
Děkujeme za spolupráci.

Přílohy:

Kontaktní osoba Ing. Bulková Petra vedoucí oddělení Exportních příležitostí

+420 224 907 574 +420 224 907 574

Pravidelné novinky e-mailem