Zdravotnické vybavení pro Dnipropetrovskou nemocnici

Země zadání:
Ukrajina Ukrajina
Typ:
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do:
12. 06. 2020
Referenční číslo:
TE202000275

Popis

Projekt: Dodávka zdravotnického vybavení pro Dnipropetrovskou nemocnici

Velvyslanectví ČR v Kyjevě informuje potenciální české dodavatele o uskutečnění vázaného peněžního daru na Ukrajinu z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR, který se realizuje v rámci implementace humanitární reakce na pandemii COVID-19. Realizace projektu spočívá v dodávce zdravotnického vybavení. Příjemcem tohoto daru je Dnipropetrovská oblastní klinická nemocnice, která poptává vybavení porodního sálu (kojenecký sálavý ohřívač, porodní postel, laboratorní inkubátor ( CO2, O2, N2) s objemem 22-48l) a vybavení operačního sálu (rentgenový operační stůl, lůžko JIP, elektrokoagulátor, monitorovací systém životních funkcí pro pacienty, 2 bloky stropních operačních lamp, bifunkční elektrochirurgický přístroj).

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro humanitární reakci na pandemii COVID-19 v rámci nástroje vázaných peněžních darů, a to do maximální výše 4.430.000 Kč, včetně nutných logistických nákladů. Na projekt se nevztahuje DPH (humanitární pomoc).

Časový harmonogram pro realizaci projektu (podpis smlouvy, dodávka, instalace, zaškolení, předání) je následující: červenec – říjen 2020.

Analýza příležitostí a rizik: Dnipropetrovská oblast je atraktivním regionem pro obchodní spolupráci. Dodávka vybavení by byla pozitivním signálem, který pomůže českým firmám etablovat se na místním trhu. Vedení oblasti je připravené zajistit náklady na dopravu z vlastních zdrojů.

Metoda měření úspěšnosti projektu: Úspěšná dodávka a instalace požadovaného vybavení, případně získání návazné zakázky mimo rámec humanitární pomoci.

Lhůta pro podávání nabídek je 20 dnů od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.cz - do 11.6.2020

Zájemce je povinen k nabídce přiložit

1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha).

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle v listinné podobě nebo datovou schránkou na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1; ID datové schránky: e4xaaxh; a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Kyjevě – kyiv@embassy.mzv.cz a tomas_pavlicek@mzv.cz.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Přílohy:

Kontaktní osoba Pavlíček Tomáš

Pravidelné novinky e-mailem