Exportní příležitost

Zdravotnické vybavení pro novou neonatální jednotku intenzivní péče pro Státní nemocnici Sir Dennieh v Severním Libanonu-vázaný peněžní dar

Projekt vázaného peněžního daru “Dodání zdravotnického vybavení pro novou neonatální jednotku intenzivní péče pro Státní nemocnici Sir Dennieh v Severním Libanonu”

Země zadání
Libanon Libanon
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
31.05.2023
Referenční číslo
TE202300155
Oblasti podnikání
Další příležitosti v kategoriích

Popis

Velvyslanectví ČR v Bejrútu informuje potenciální české dodavatele o projektu “Dodání zdravotnického vybavení pro novou neonatální jednotku intenzivní péče pro Státní nemocnici Sir Dennieh v Severním Libanonu,” který se realizuje v rámci implementace Rekonstrukčního programu ČR pro Blízký Východ.
Realizace projektu spočívá v dodávce:

  • 3 novorozeneckých inkubátorů,
  • 3 novorozeneckých fototerapeutických lamp,
  • 3 novorozeneckých vyhřívaných lůžek.

Příjemcem tohoto daru je Státní nemocnice Sir Dennieh v Severním Libanonu, která zabezpečuje zdravotní péči pro znevýhodněné libanonské občany a taktéž pro syrské a palestinské uprchlíky. Je spádovou nemocnicí pro 36 obcí v regionu Severního Libanonu. Vzhledem k růstu počtu klientů v souvislosti s dlouhotrvající finanční a ekonomickou krizí v zemi, potřebuje nemocnice zřídit neonatálního oddělení, díky kterému se sníží mortalita předčasně narozených dětí a celkově zvýší kvalita poskytované zdravotní péče.
Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány pro výše uvedený program, a to do maximální výše 3.945.000 Kč, včetně logistického zabezpečení dodávky (doprava, instalace, zaškolení). Na projekt se nevztahuje DPH (humanitární pomoc).
Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:

  1. Zaslání nabídky do 31. května 2023
  2. Realizace projektu: 07-10/2022

Analýza příležitostí a rizik z hlediska cílového teritoria:
– Příležitost pro české firmy, které mají, nebo zvažují vytvoření místního zastoupení, nebo získání partnera na lokálním trhu a mohou tak snížit náklady a rizika spojené s dopravou, montáží a zaškolením obsluhujícího personálu a zároveň do budoucna poskytnout odpovídající servis.
Metoda měření úspěšnosti realizace projektu:
– potvrzeni dodání požadovaného zařízení, montáž, kontrola a zaškolení obsluhujícího personálu,
– Zabezpečení následného záručního a pozáručního servisu,
– Potenciální získání dalších komerčních zakázek mimo rámce rozvojové/humanitární pomoci.
Lhůta pro podávání nabídek je 20 dní od zveřejnění poptávky na webových stránkách BusinessInfo.
Zájemce je povinen k nabídce přiložit:

  1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
  2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Bejrútu, email: beirut@embassy.mzv.cz, commerce_beirut@mzv.cz .
Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.
MZV ČR upozorňuje, že o využití nabídky rozhoduje příjemce, a dále, že realizace projektu může podléhat omezujícím opatřením či mezinárodním sankcím EU a OSN.
Děkujeme za spolupráci.

Přílohy:

Cizojazyčný popis

Acquisition of medical equipment for the NICU in the Sir Dennieh Governemental hospital in Northern Lebanon.

Kontaktní informace

Ing. Bulková Petra
vedoucí oddělení Exportních příležitostí
Mob +420 224 907 574 / Tel +420 224 907 574 / petra.bulkova@czechtrade.cz