Exportní příležitost

Zdravotnické vybavení – vázaný peněžní dar (Senegal)

Zdravotnické vybavení – vázaný peněžní dar (Senegal)

Země zadání
Senegal Senegal
Typ příležitosti
Zahraniční projekty a tendry
Platnost nabídky do
26.08.2022
Referenční číslo
TE202200427

Popis

Velvyslanectví ČR v Dakaru informuje potenciální české dodavatele o projektu Vázaného peněžního daru v Senegalu, který se realizuje v rámci implementace Programu Afrika. Realizace projektu spočívá v dodávce zdravotnického vybavení a materiálu pro oddělení traumatologie, ORL, gynekologie a také pro nový operační sál určený pro laparoskopii. Příjemcem tohoto daru je regionální nemocnice El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène ve městě Thiès.

Přehled požadovaného vybavení:

 • 2x síta nástrojů pro traumatologii (obecné a kostní);
 • 2x ortopedická vrtačka s bateriemi;
 • další vybavení pro traumatologii (2x second hand operační stoly, turnikety pro zamezení krvácení (manometr s balonkem a tkaninové manžety) a zevní fixátory);
 • 1x instrumentárium ORL (FESS, preparace, uši);
 • 1x instrumentárium ORL (1x set na bronchoskopii, 1x set na esofagoskopii, 1x set na laryngoskopii);
 • další vybavení pro ORL (1x LED zdroj světla, 1x ušní vrtačka);
 • 1x endoskopická sestava (full HD, vybavení, insuflátor);
 • 2x bipolární elektrokoagulace s generátorem;
 • 1x instrumentárium na gynekologii (minor, vaginal, laparo, hysterectomy, císař);
 • 1x operační lampa s možností regulace proudu světla (otočné rameno);
 • další vybavení pro gynekologii (1x odsávačka, 1x sterilizátor, 1x monitoring a distribuční systém);
 • 1x inkubátor;
 • 1x porodní postel;
 • základní vybavení vůz záchranné služby (dlahy, páteřní dlahy pro dospělé a pro děti, krční límec, teploměr, pojízdné lehátko a skládací invalidní křeslo).

Projekt je financován z prostředků, jež jsou alokovány z Programu Afrika pro rok 2022, a to do maximální výše 9 920 000 Kč včetně nákladů na dopravu do Senegalu, instalaci a potřebné zaškolení personálu.

Časový harmonogram pro realizaci projektu je následující:
Zahájení projektu: srpen 2022
Ukončení projektu: nejpozději k 31. říjnu 2022

Analýza příležitostí a rizik: ZÚ Dakar informuje potenciální zájemce z řad českých zdravotnických firem o četných možnostech proniknutí na senegalský trh, vstupní bránu do západoafrického regionu. Senegal investuje do modernizace zdravotního systému, staví nové nemocnice a rekonstruuje staré. Stát dbá na rozvoj zdravotnictví i v regionech a láká pacienty z okolních států.

Metoda měření úspěšnosti projektu: úspěšné a včasné dodání zboží, včasné zajištění instalace a zaškolení personálu.

Lhůta pro podávání nabídek je 26. srpna 2022.

Zájemce je povinen k nabídce přiložit
1. originál podepsaného prohlášení (viz příloha),
2. identifikační formulář a rozpočet projektu (viz příloha),

Nabídku s požadovanými přílohami zájemce pošle datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu MZV ČR – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1, ID datové schránky: e4xaaxh a současně elektronicky na Velvyslanectví ČR v Dakaru.

Zasláním nabídky zájemce dává souhlas s předáním svých kontaktních údajů zahraničnímu příjemci daru v rozsahu název společnosti, její sídlo, IČ, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Děkujeme za spolupráci.

Přílohy:

Kontaktní informace

Ing. Bulková Petra
vedoucí oddělení Exportních příležitostí
Mob +420 224 907 574 / Tel +420 224 907 574 / petra.bulkova@czechtrade.cz