Exportní příležitost

Zpracování kovových desek

Švédská firma hledá zpracovatele kovových desek z oboru kovářství a obrábění

Země zadání
Česká republika Česká republika
Typ příležitosti
Zahraniční poptávky
Platnost nabídky do
01.10.2021
Referenční číslo
PO202100555

Popis

Švédský výrobce speciálních nástrojů pro opravy automobilů, hledá českého výrobce a zpracovatele velkých kovových desek. Hlavním předmětem zájmu je kování a obrábění, avšak povrchové úpravy a značení mohou být také vítány. Může se jednat o dvě různé české firmy, tedy o kovářskou firmu, která spolupracuje s obráběcí firmou. Nicméně je důležité, aby spolu měly firmy přímý kontakt. Švédská poptávají společnost nechce fungovat jako zprostředkovatel mezi nimi. Objem práce – 400 – 500 kusů kovových desek ročně. ZK má k dispozici návrh kovových desek, které může poslat zainteresovaným firmám k náhledu. V případě zájmu, kontaktujte prosím zástupkyni ZK Stockholm – Kateřinu Kraus (katerina.kraus@czechtrade.cz), +46 725 584 119.

Cizojazyčný popis

Swedish manufacturer of special tools for car repairs, looking for a Czech manufacturer and processor of large metal plates. The main subject of interest is forging and machining, but surface treatments and markings may also be welcome. It can be two different Czech companies, a blacksmith company that cooperates with a machining company. However, it is important that companies have direct contact with each other. The Swedish demand company does not want to act as an intermediary between them.

Volume of work – 400 – 500 pieces of metal plates per year.

ZK Stockholm has available the draft of metal plates, which can send to interested companies for preview.

If you are interested, please contact the representative of ZK Stockholm – Katerina Kraus (katerina.kraus@czechtrade.cz), +46 725 584 119.

Kontaktní informace

Ing. Gaťková Jiřina
Mob +420 224 907 573 / Tel +420 224 907 573 / jirina.gatkova@czechtrade.cz