Informace o zemích světa (teritoriální a oborové)

Ekonomické a oborové informace ze zemí celého světa. Zdrojem informací jsou zejména instituce státu, které mají za úkol podílet se na ekonomické diplomacii ČR a přispívat k úspěchu tuzemských podnikatelských subjektů na zahraničních trzích. Patří k nim Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, MZV, agentura CzechTrade, CzechInvest a další.

Pravidelné novinky e-mailem