Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 104 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Služby, Vzdělávání, lidské zdroje, Zdravotní a sociální služby), hledat v celém obsahu portálu.
Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením
03. 12. 2020

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením a na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením

Pracovním místem zřízeným pro osobu se zdravotním postižením je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě p...

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
03. 12. 2020

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel p...

Překlenovací příspěvek
02. 12. 2020

Překlenovací příspěvek

Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a kter...

Příspěvek na zapracování
02. 12. 2020

Příspěvek na zapracování

Příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru ...

Příspěvek na zřízení nebo vyhrazení nového společensky účelného pracovního místa zaměstnavatelem
02. 12. 2020

Příspěvek na zřízení nebo vyhrazení nového společensky účelného pracovního místa zaměstnavatelem

Zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce nové pracovní místo a obsazuje je uchazečem o zaměstnání, kterému nelze zajistit...

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
02. 12. 2020

Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výděl...

Podpora v nezaměstnanosti
01. 12. 2020

Podpora v nezaměstnanosti

Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání úřad práce, při splnění daných podmínek, vznikne nárok na podporu v nezam...

Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin
20. 11. 2020

Superlegalizace, vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin

Provedení superlegalizace cizozemské veřejné listiny, tedy její opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR, kterou se potvrzuje, že daná l...

Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny
13. 11. 2020

Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny

Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky má ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých související...

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za OSVČ, která je současně zaměstnancem
12. 11. 2020

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za OSVČ, která je současně zaměstnancem

Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely zdravotního pojištění mimojiné považují: osoby podnikající v zemědělství, osoby provozující živnost,...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem