Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 11 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Bezpečnost a ochrana), hledat v celém obsahu portálu.
21. 12. 2020

Odnětí osvědčení o odborné způsobilosti

Odnětí osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdější...

21. 12. 2020

Odborná způsobilost příslušníků jednotek hasičských záchranných sborů podniků a zaměstnanců v jednotkách sborů dobrovolných hasičů podniků

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpis...

21. 12. 2020

Udělení odborné způsobilosti k výkonu funkce technika požární ochrany

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů...

21. 12. 2020

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti absolventům

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů...

21. 12. 2020

Udělení odborné způsobilosti na základě složení zkoušky

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů...

21. 12. 2020

Odborná způsobilost velitelů, strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků, kteří činnost v jednotce nevykonávají jako svoje zaměstnání

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpis...

21. 12. 2020

Homologace stanovených střelných zbraní

Před uvedením na trh zbraní uvedených v § 6 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. musí osoba, která hodlá uvádět tyto zbraně na trh předložit Českému úřadu p...

21. 12. 2020

Kusové ověřování střelných zbraní

Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se zjišťuje, zda stanovená střelná zbraň splňuje technické požadavky. V případě sp...

21. 12. 2020

Povolení dodat na trh nebo uvést do provozu zařízení nebo ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

U zařízení nebo ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo u bezpečnostního, ovládacího a regulačního přístroje, kte...

21. 12. 2020

Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

S pyrotechnickými výrobky kategori F4, T2 a P2 mohou zacházet pouze osoby odborně způsobilé.  Osoba, která chce zacházet s těmito pyrotechnickými výro...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem