Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 8 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Doklady a oprávnění), hledat v celém obsahu portálu.
21. 12. 2020

Odborný poradce pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy

Pokud se chcete stát odborným poradcem pro geneticky modifikované organismy potřebujete mít odpovídající vzdělání v oboru: lékařství veterinární l...

21. 12. 2020

Homologace stanovených střelných zbraní

Před uvedením na trh zbraní uvedených v § 6 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. musí osoba, která hodlá uvádět tyto zbraně na trh předložit Českému úřadu p...

21. 12. 2020

Povolení dodat na trh nebo uvést do provozu tlakové zařízení nebo sestavu, u které nebyla posouzena shoda

U tlakových zařízení nebo sestav, které mají sloužit k experimentálním účelům, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ...

21. 12. 2020

Povolení dodat na trh nebo uvést do provozu zařízení nebo ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

U zařízení nebo ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo u bezpečnostního, ovládacího a regulačního přístroje, kte...

21. 12. 2020

Odborné školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

Pro získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2, je nutné po podání žádosti o získání to...

21. 12. 2020

Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

S pyrotechnickými výrobky kategori F4, T2 a P2 mohou zacházet pouze osoby odborně způsobilé.  Osoba, která chce zacházet s těmito pyrotechnickými výro...

21. 12. 2020

Schválení typů měřidel vyrobených v tuzemsku

Schválením typu měřidla vyrobeného v České republice se zjištuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno. Schvalování typu podléh...

21. 12. 2020

Schvalování typu dovezených měřidel

Nově dovážené typy stanovených měřidel podléhají schválení typu. Schválením typu se zjištuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je urč...

Pravidelné novinky e-mailem