Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 11 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Průmysl a obchod), hledat v celém obsahu portálu.
21. 12. 2020

Zápis národní ochranné známky

Ochranná známka umožňuje podnikatelům v obchodním styku označovat svoje zboží tak, aby si je spotřebitelé mohli snáze zapamatovat a vybírat. Zápis och...

21. 12. 2020

Získání patentové ochrany

Získat patent znamená získat právo. Patentová ochrana, tedy udělení patentu, poskytne jejímu majiteli výlučné právo využívat vynález a poskytnout sou...

21. 12. 2020

Homologace stanovených střelných zbraní

Před uvedením na trh zbraní uvedených v § 6 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. musí osoba, která hodlá uvádět tyto zbraně na trh předložit Českému úřadu p...

21. 12. 2020

Kusové ověřování střelných zbraní

Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se zjišťuje, zda stanovená střelná zbraň splňuje technické požadavky. V případě sp...

21. 12. 2020

Povolení dodat na trh nebo uvést do provozu tlakové zařízení nebo sestavu, u které nebyla posouzena shoda

U tlakových zařízení nebo sestav, které mají sloužit k experimentálním účelům, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ...

21. 12. 2020

Povolení dodat na trh nebo uvést do provozu zařízení nebo ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

U zařízení nebo ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo u bezpečnostního, ovládacího a regulačního přístroje, kte...

21. 12. 2020

Schválení typů měřidel vyrobených v tuzemsku

Schválením typu měřidla vyrobeného v České republice se zjištuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno. Schvalování typu podléh...

21. 12. 2020

Schvalování typu dovezených měřidel

Nově dovážené typy stanovených měřidel podléhají schválení typu. Schválením typu se zjištuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je urč...

21. 12. 2020

Přidělování trojmístného číselného kódu u výbušnin

Český báňský úřad přiděluje každému místu výroby výbušnin trojmístný číselný kód, a to na žádost organizace, která výbušninu vyrábí, pokud se místo...

21. 12. 2020

Oznámení nového typu výrobku na Český báňský úřad

Hospodářský subjekt je povinen oznámit Českému báňskému úřadu každé uvedení nového typu výrobku, obsahujícího prekurzory výbušnin podléhající omezení,...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem