Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 15 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Uhlí a hornictví), hledat v celém obsahu portálu.
28. 01. 2021

Zveřejnění informace o provozu úložného místa

Obvodní báňský úřad informuje v průběhu řízení o povolení úložného místa veřejnost o  náležitostech povolovacího řízení. 

28. 01. 2021

Žádost na obvodní báňský úřad o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem

Zpracovaný plán nakládání s těžebním odpadem schvaluje obvodní báňský úřad na základě žádosti provozovatele, pokud se jedná o těžbu nerostů, v případě...

21. 12. 2020

Vydání předchozího souhlasu se stanovením dobývacího prostoru

Předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru je základním předpokladem pro budoucí podání žádosti o stanovení dobývacího prostoru. 

21. 12. 2020

Vytváření finančních rezerv

Těžební organizace je při dobývání výhradních ložisek povinna vytvářet finanční rezervy na sanace, rekultivace a na vypořádání důlních škod.

21. 12. 2020

Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů

Poplatník úhrady z vydobytých nerostů je povinen podat úhradové přiznání. Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů se podává nejpozději do konc...

21. 12. 2020

Zrušení dobývacího prostoru z moci úřední

Stanovený dobývací prostor je možno zrušit. Zrušení povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. Správní řízení o zrušení dobývacího prostoru l...

21. 12. 2020

Změna dobývacího prostoru z moci úřední

Stanovený dobývací prostor je možno změnit. Změnu povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. Správní řízení o změně dobývacího prostoru lze z...

21. 12. 2020

Dodatečné úhradové přiznání k úhradě z dobývacího prostoru

Poplatník úhrady z dobývacího prostoru je povinen podat úhradové přiznání. Pokud zjistí poplatník úhrady, že úhrada má být vyšší než poslední známá úh...

21. 12. 2020

Dodatečné úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů

Poplatník úhrady z vydobytých nerostů je povinen podat úhradové přiznání. Pokud zjistí poplatník úhrady, že úhrada má být vyšší než poslední známá úhr...

21. 12. 2020

Úhradové přiznání k úhradě z dobývacího prostoru

Poplatník úhrady z dobývacího prostoru je povinen podat úhradové přiznání. Úhradové přiznání k úhradě z dobývacího prostoru se podává nejpozději do ko...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem