Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 20 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Nerostné zdroje), hledat v celém obsahu portálu.
28. 01. 2021

Zveřejnění informace o provozu úložného místa

Obvodní báňský úřad informuje v průběhu řízení o povolení úložného místa veřejnost o  náležitostech povolovacího řízení. 

28. 01. 2021

Žádost na obvodní báňský úřad o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem

Zpracovaný plán nakládání s těžebním odpadem schvaluje obvodní báňský úřad na základě žádosti provozovatele, pokud se jedná o těžbu nerostů, v případě...

21. 12. 2020

Změna dobývacího prostoru

Stanovený dobývací prostor je možno změnit. Změnu povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. 

21. 12. 2020

Vydání předchozího souhlasu se stanovením dobývacího prostoru

Předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru je základním předpokladem pro budoucí podání žádosti o stanovení dobývacího prostoru. 

21. 12. 2020

Prominutí úhrady z vydobytých nerostů

Ministerstvo průmyslu a obchodu se souhlasem Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Českého báňského úřadu a obce, na jejímž území do...

21. 12. 2020

Vytváření finančních rezerv

Těžební organizace je při dobývání výhradních ložisek povinna vytvářet finanční rezervy na sanace, rekultivace a na vypořádání důlních škod.

21. 12. 2020

Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů

Poplatník úhrady z vydobytých nerostů je povinen podat úhradové přiznání. Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů se podává nejpozději do konc...

21. 12. 2020

Odejmutí oprávnění - dobývacího prostoru - z moci úřední

Pokud těžební organizace, které vzniklo oprávnění k dobývání výhradního ložiska stanovením dobývacího prostoru, nepožádá do tří let od doby vzniku toh...

21. 12. 2020

Stanovení dobývacího prostoru z moci úřední

Oprávnění těžební organizace k dobývání výhradního ložiska vzniká stanovením dobývacího prostoru. Zahájit dobývání výhradního ložiska ve stanoveném do...

21. 12. 2020

Zrušení dobývacího prostoru z moci úřední

Stanovený dobývací prostor je možno zrušit. Zrušení povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. Správní řízení o zrušení dobývacího prostoru l...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem