Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 7 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Provoz podniku), hledat v celém obsahu portálu.
28. 01. 2021

Zveřejnění informace o provozu úložného místa

Obvodní báňský úřad informuje v průběhu řízení o povolení úložného místa veřejnost o  náležitostech povolovacího řízení. 

28. 01. 2021

Žádost na obvodní báňský úřad o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem

Zpracovaný plán nakládání s těžebním odpadem schvaluje obvodní báňský úřad na základě žádosti provozovatele, pokud se jedná o těžbu nerostů, v případě...

21. 12. 2020

Uznání oprávnění k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky

Pokud jste držitelem oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU, můž...

21. 12. 2020

Vydání předchozího souhlasu obvodního báňského úřadu s převodem dobývacího prostoru

Těžební organizace může převést dobývací prostor na jinou organizaci na základě smlouvy, a to po předchozím souhlasu, který vydává obvodní báňský úřad...

21. 12. 2020

Čerpání z finančních rezerv

Těžební organizace je při dobývání výhradních ložisek povinna vytvářet finanční rezervy na sanace, rekultivace a na vypořádání důlních škod. Na zajišt...

21. 12. 2020

Předávání podání Jednotnými kontaktními místy

Hlavní úlohou Jednotného kontaktního místa je usnadnění vstupu do podnikání, zejména v oblasti poskytování služeb, a to jak v ČR tak v rámci celé EU. ...

21. 12. 2020

Poskytování informací Jednotnými kontaktními místy

Jednotné kontaktní místo poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat kdekoliv v Evropské unii či v ČR. Jednotné kon...

Pravidelné novinky e-mailem