Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 7 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Výrobky a služby), hledat v celém obsahu portálu.
21. 12. 2020

Homologace stanovených střelných zbraní

Před uvedením na trh zbraní uvedených v § 6 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. musí osoba, která hodlá uvádět tyto zbraně na trh předložit Českému úřadu p...

21. 12. 2020

Kusové ověřování střelných zbraní

Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se zjišťuje, zda stanovená střelná zbraň splňuje technické požadavky. V případě sp...

21. 12. 2020

Povolení dodat na trh nebo uvést do provozu tlakové zařízení nebo sestavu, u které nebyla posouzena shoda

U tlakových zařízení nebo sestav, které mají sloužit k experimentálním účelům, může Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ...

21. 12. 2020

Povolení dodat na trh nebo uvést do provozu zařízení nebo ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

U zařízení nebo ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo u bezpečnostního, ovládacího a regulačního přístroje, kte...

21. 12. 2020

Schválení typů měřidel vyrobených v tuzemsku

Schválením typu měřidla vyrobeného v České republice se zjištuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno. Schvalování typu podléh...

21. 12. 2020

Schvalování typu dovezených měřidel

Nově dovážené typy stanovených měřidel podléhají schválení typu. Schválením typu se zjištuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je urč...

21. 12. 2020

Přidělování trojmístného číselného kódu u výbušnin

Český báňský úřad přiděluje každému místu výroby výbušnin trojmístný číselný kód, a to na žádost organizace, která výbušninu vyrábí, pokud se místo...

Pravidelné novinky e-mailem