Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 31 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Daně, účetnictví, pojištění), hledat v celém obsahu portálu.
Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny
13. 11. 2020

Oznámení o úmrtí pojištěnce zdravotní pojišťovny

Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky má ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých související...

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za OSVČ, která je současně zaměstnancem
12. 11. 2020

Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění za OSVČ, která je současně zaměstnancem

Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely zdravotního pojištění mimojiné považují: osoby podnikající v zemědělství, osoby provozující živnost,...

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
25. 09. 2020

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanoví zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimkou je zákon o daních ...

Žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů
16. 09. 2020

Žádost o výpis z Centrálního registru úvěrů

Centrální registr úvěrů (dále též "CRÚ"), provozovaný Českou národní bankou, je informační systém, který soustřeďuje informace o úvěrových a obdobných...

e-Podání Evidenční listy důchodového pojištění
08. 09. 2020

e-Podání Evidenční listy důchodového pojištění

Evidenční listy důchodového pojištění (dále též „ELDP“) jsou dokumenty, které vedou organizace za své zaměstnance. Na ELDP jsou uvedeny doby pojištění...

Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
08. 09. 2020

Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění

Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické os...

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – OSVČ
03. 09. 2020

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) jsou povinny odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a...

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – zaměstnanec
03. 09. 2020

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – zaměstnanec

Zaměstnanec, který je z titulu pracovního vztahu účasten pojištění, je poplatníkem pojistného, které činí 6,5 % z vyměřovacího základu. Toto pojistné ...

Nemocenské pojištění – OSVČ
03. 09. 2020

Nemocenské pojištění – OSVČ

Podmínky nároku na nemocenské a výpočet dávek nemocenského pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Nemocenská se poskytuje za kalendářn...

Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
03. 09. 2020

Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

Zaměstnavatel je z titulu účasti svých zaměstnanců na nemocenském pojištění povinen plnit stanovené povinnosti v nemocenském pojištění.

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem