Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 6 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Správa majetku, nemovitosti), hledat v celém obsahu portálu.
Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob
07. 10. 2020

Úplatný převod nepotřebného nemovitého majetku do vlastnictví fyzických a právnických osob

Po vyřazení nemovitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti pro Ministerstvo obrany je tento prioritně nabízen k převodu dalším organiz...

Úplatný převod nepotřebného movitého majetku
06. 10. 2020

Úplatný převod nepotřebného movitého majetku

Po vyřazení movitého majetku z užívání a prohlášení o jeho nepotřebnosti pro Misterstvo obrany je tento prioritně nabízen k převodu dalším organizační...

Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí
14. 09. 2020

Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí, pro celé území ČR prostřednict...

Poskytování údajů z katastru nemovitostí
14. 09. 2020

Poskytování údajů z katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geomet...

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
14. 09. 2020

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Řízení o povolení vkladu zahájí katastrální úřad ...

16. 04. 2018

Záznam práva k nemovitostem do katastru nemovitostí

Záznamem se zapisují do katastru práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu (například soudu,...

Pravidelné novinky e-mailem