Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 9 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Vzdělávání, lidské zdroje), hledat v celém obsahu portálu.
Zaměstnávání starobních důchodců
04. 09. 2020

Zaměstnávání starobních důchodců

Občan, který pobírá starobní důchod, může nadále vykonávat výdělečnou činnost. Pokud chce, aby mu při výkonu této činnosti byl starobní důchod nadále ...

01. 04. 2014

Uskutečňování vzdělávacího programu pro nelékařské obory

Uskutečňováním vzdělávacího programu pro nelékařské obory rozumíme přípravu na výkon zdravotnického povolání a na výkon činnosti související s poskyto...

01. 04. 2014

Školy a školská zařízení – zápis do školského rejstříku krok za krokem

Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem stá...

01. 04. 2014

Školy a školská zařízení - podmínky pro zápis do rejstříku a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky a další informace pro zápis do školského rejstříku a náležitosti žádosti.

01. 04. 2014

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditace vzdělávacího programu

Tato činnost spočívá v poskytování dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům.

01. 04. 2014

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - podmínky pro udělení akreditace a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky udělení akreditace, náležitosti žádosti a další informace o řízení o akreditaci.

01. 04. 2014

Akreditace vzdělávacího programu – proces krok za krokem

Akreditací vzdělávacího programu osvědčuje Ministerstvo školství žadateli vzdělávací program, podle kterého může žadatel uskutečňovat další vzdělávání...

01. 04. 2014

Udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace - podmínky pro získání

V dokumentu naleznete podmínky získání prodloužení platnosti, odejmutí autorizace a další informace o náležitosti žádosti.

01. 04. 2014

Udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace – krok za krokem

Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče -...

Pravidelné novinky e-mailem