Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 5 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Oblasti podnikání (Zdravotní a sociální služby), hledat v celém obsahu portálu.
01. 04. 2014

Poskytování zdravotních služeb - krok za krokem

Poskytování zdravotních služeb je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravot...

01. 04. 2014

Hodnotitel zdravotních rizik dle zákona o ochraně veřejného zdraví - podmínky pro získání osvědčení

V dokumentu naleznete podmínky vydání oprávnění a další informace o povolovacím řízení k provozování činnosti hodnotitele zdravotních rizik.

01. 04. 2014

Hodnotitel zdravotních rizik dle zákona o ochraně veřejného zdraví

Činností Hodnotitele zdravotních rizik rozumíme posuzování míry závažnosti zátěže populace vystavené rizikovým faktorům životních a pracovních podmíne...

01. 04. 2014

Uskutečňování vzdělávacího programu pro nelékařské obory

Uskutečňováním vzdělávacího programu pro nelékařské obory rozumíme přípravu na výkon zdravotnického povolání a na výkon činnosti související s poskyto...

01. 04. 2014

Zacházení s návykovými látkami a přípravky a činnosti s prekursory drog

Zacházením s návykovými látkami a přípravky rozumíme výzkum, výrobu, zpracování, odběr, skladování, dodávání a používání návykových látek a přípravků ...

Pravidelné novinky e-mailem