Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 24 výsledků v Průvodce podnikáním > Zahraniční obchod a státy světa, vyfiltrováno dle: Témata (Regulace zahraničního obchodu), hledat v celém obsahu portálu.
05. 06. 2019

Základní informace o Licenční správě

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR odpovědným za řízení a vykonávání činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v ...

Přehled přijatých antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu
15. 09. 2018

Přehled přijatých antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu

Článek obsahuje přehled antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu. Přehled je pravidelně aktualizován Ministerstvem průmyslu a ...

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její vztah k České republice
09. 07. 2018

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její vztah k České republice

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) je mezinárodní finanční instituce, která byla založena v ...

Elektronický obchod ve Světové obchodní organizaci (WTO)
06. 06. 2018

Elektronický obchod ve Světové obchodní organizaci (WTO)

Elektronický obchod přináší nové ekonomické příležitosti. Pro plné využití tohoto potenciálu je třeba vytvořit globální pravidla. Na to se zaměřuj Svě...

Platné dohody o podpoře a ochraně investic
22. 05. 2018

Platné dohody o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investice, kterými je Česká republika vázána. U každé smlouvy je uvedeno datum podpisu dohody, dat...

Usnadňování obchodu ve WTO
18. 04. 2018

Usnadňování obchodu ve WTO

Usnadňování obchodu (Trade Facilitation) je ve Světové obchodní organizaci (WTO) součástí Rozvojové agendy z Doha (Doha Development Agenda; DDA). Tato...

Přijímání nových členů do WTO
12. 04. 2018

Přijímání nových členů do WTO

Členská základna Světové obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) se neustále rozšiřuje. Dokument uvádí současné uchazeče o členství ve WT...

Podpora mikro, malých a středních podniků (MSMEs) v rámci WTO
11. 04. 2018

Podpora mikro, malých a středních podniků (MSMEs) v rámci WTO

Mezi jeden z výstupů XI. Ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires v prosinci 2017 patřilo podepsání společného prohláše...

Obchod a životní prostředí ve WTO
11. 04. 2018

Obchod a životní prostředí ve WTO

Článek se zabývá problematikou obchodu a životního prostředí, jejím zařazením do pracovního programu Světové obchodní organizace (World Trade Organiza...

Základní informace k WTO a DDA
11. 04. 2018

Základní informace k WTO a DDA

V textu jsou uvedeny základní informace o Světové obchodní organizaci (World Trade Organization - WTO), především hlavní cíle, funkce a principy jedná...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem