Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 24 výsledků v Průvodce podnikáním > Zahraniční obchod a státy světa, vyfiltrováno dle: Témata (Regulace zahraničního obchodu), hledat v celém obsahu portálu.
05. 06. 2019

Základní informace o Licenční správě

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR odpovědným za řízení a vykonávání činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v ...

Přehled přijatých antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu
15. 09. 2018

Přehled přijatých antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu

Článek obsahuje přehled antidumpingových, protisubvenčních a ochranných opatření obchodu. Přehled je pravidelně aktualizován Ministerstvem průmyslu a ...

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její vztah k České republice
09. 07. 2018

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její vztah k České republice

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) je mezinárodní finanční instituce, která byla založena v ...

Elektronický obchod ve Světové obchodní organizaci (WTO)
06. 06. 2018

Elektronický obchod ve Světové obchodní organizaci (WTO)

Elektronický obchod přináší nové ekonomické příležitosti. Pro plné využití tohoto potenciálu je třeba vytvořit globální pravidla. Na to se zaměřuj Svě...

Platné dohody o podpoře a ochraně investic
22. 05. 2018

Platné dohody o podpoře a ochraně investic

Přehled platných dohod o podpoře a vzájemné ochraně investice, kterými je Česká republika vázána. U každé smlouvy je uvedeno datum podpisu dohody, dat...

Usnadňování obchodu ve WTO
18. 04. 2018

Usnadňování obchodu ve WTO

Usnadňování obchodu (Trade Facilitation) je ve Světové obchodní organizaci (WTO) součástí Rozvojové agendy z Doha (Doha Development Agenda; DDA). Tato...

Přijímání nových členů do WTO
12. 04. 2018

Přijímání nových členů do WTO

Členská základna Světové obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) se neustále rozšiřuje. Dokument uvádí současné uchazeče o členství ve WT...

Podpora mikro, malých a středních podniků (MSMEs) v rámci WTO
11. 04. 2018

Podpora mikro, malých a středních podniků (MSMEs) v rámci WTO

Mezi jeden z výstupů XI. Ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires v prosinci 2017 patřilo podepsání společného prohláše...

Obchod a životní prostředí ve WTO
11. 04. 2018

Obchod a životní prostředí ve WTO

Článek se zabývá problematikou obchodu a životního prostředí, jejím zařazením do pracovního programu Světové obchodní organizace (World Trade Organiza...

Základní informace k WTO a DDA
11. 04. 2018

Základní informace k WTO a DDA

V textu jsou uvedeny základní informace o Světové obchodní organizaci (World Trade Organization - WTO), především hlavní cíle, funkce a principy jedná...

Zemědělství ve Světové obchodní organizaci (WTO)
06. 04. 2018

Zemědělství ve Světové obchodní organizaci (WTO)

Na základě Dohody o zemědělství WTO z roku 1994 byla zahájena liberalizace a odstraňování reforem v oblasti obchodu zemědělskými produkty. V textu čte...

Nezemědělské výrobky ve Světové obchodní organizaci (WTO)
06. 04. 2018

Nezemědělské výrobky ve Světové obchodní organizaci (WTO)

Dokument uvádí základní informace o problematice nezemědělských výrobků ve Světové obchodní organizaci (World Trade Organization - WTO). Shrnuje tarif...

Usnadňování investic ve WTO
04. 04. 2018

Usnadňování investic ve WTO

Na 11. Ministerské konferenci Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) uskutečněné v prosinci 2017 v Buenos Aires bylo 70 členy WTO...

Dohoda o usnadňování obchodu vstupuje v platnost
22. 02. 2017

Dohoda o usnadňování obchodu vstupuje v platnost

Dne 22. února 2017 vstoupila v platnost Dohoda o usnadňování obchodu (TFA – Trade Facilitation Agreement) díky ratifikaci 2/3 členů Světové obchodní o...

Služby ve Světové obchodní organizaci (WTO)
21. 07. 2016

Služby ve Světové obchodní organizaci (WTO)

GATS stanoví obecný právní a operační rámec pro liberalizaci a postupné odstranění bariér mezinárodního obchodu se službami za účelem nevratnosti těch...

27. 03. 2014

Upozornění pro vývozce zboží dvojího použití – poskytování technické pomoci

Licenční správa MPO upozorňuje, že poskytování technické pomoci související se zbožím dvojího použití se podle § 12 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se pr...

11. 06. 2013

ČR se připojila ke Smlouvě o obchodu se zbraněmi

Česká republika podepsala na v první polovině června 2013 při slavnostním ceremoniálu za účasti náměstkyně generálního tajemníka OSN pro právní záleži...

11. 02. 2013

Základní informace k elektronické Licenční správě

Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu zavedla elektronický systém pro licenční a povolovací řízení – ELIS MPO. Se zavedením elektronické Lic...

16. 01. 2012

Market Access Database - databáze tržních příležitostí

Portál s názvem Market Access Database je nejdůležitějším operačním nástrojem Evropské unie při realizaci strategie vstupů na zahraniční trhy. Tato st...

12. 09. 2011

Základní informace o aktivitách EIB mimo EU

Těžiště aktivit Evropské investiční banky (EIB) je v členských státech Evropské unie, angažuje se ale také v dalších státech. Mimo území EU se podílí ...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem