Your gateway to the Czech Republic

Single digital gateway / SDG

Přepnout na češtinu

Public administration services

How to do business in the Czech Republic

Life situation for entrepreneurs, guaranteed procedures, contacts.

Use the service

Information and instructions for the use of public administration services

How to do business in the Czech Republic

General legal procedures for business-related situations.

Get information

Assistance

How to do business in the Czech Republic

Assistance and services for solving business problems.

Solve the problem

Legislation finder

How to do business in the Czech Republic

European law for your area of business

Search the law

Jednotná digitální brána (Single Digital Gateway; SDG) je projekt Evropské unie, který má za cíl vytvořit celoevropský elektronický rozcestník a jeho prostřednictvím zjednodušit přístup k informacím, správním postupům a asistenčním službám, které občané a podnikatelé potřebují ke svému pohybu a působení v rámci Evropské unie.

Logo Your Europe