Zásady zpracování osobních údajů

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Novém Město, IČ: 00001171 (dále jen „Správce“), jakožto realizátor portálu BusinessInfo.cz a správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku v rámci portálu BusinessInfo.cz o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Ochrana osobních údajů uživatelů portálu BusinessInfo.cz:

Informace zveřejňované na stránkách portálu BusinessInfo.cz uživatel získá bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne portálu BusinessInfo.cz kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, kontakt na zaměstnavatele, telefon či fax), jsou tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem, k interním statistickým účelům a v rámci přihlášení uživatele na jím vybranou akci. Žádné poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Registrovaný uživatel může po přihlášení k účtu na www.businessinfo.cz editovat nebo smazat libovolné údaje spojené s účtem.
Na žádost registrovaného uživatele můžeme:

  • smazat osobní údaje uživatele (smazání profilu, účtu)
  • předat osobní údaje uživateli
  • sdělit, jak osobní údaje používáme
  • opravit osobní údaje uživatele
  • přestat zpracovávat/používat osobní údaje uživatele
  • přestat posílat pravidelné informační newslettery

Žádosti lze zaslat na e-mail redakce@businessinfo.cz, můžeme požadovat ověření totožnosti na základě nám dostupných informací.

Proces kompletního smazání účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost uživatele. Uživatel může být vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce registrovaný uživatel portálu www.businessinfo.cz vymazat konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na email redakce@businessinfo.cz. Uživatel může být vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

Používání souborů cookies

Úvod

Webové stránky https://www.businessinfo.cz/ používají soubory cookies a další související technologie k zajištění funkčnosti webového portálu.

Co jsou soubory cookies

Cookie je jednoduchý textový soubor, který se ukládá ve Vašem počítači prostřednictvím používaného prohlížeče. Smyslem uloženého cookie je usnadnit používání webových stránek uživateli, který je již jednou navštívil.

Jaké cookies využíváme

Technické cookies

Technické cookies je povinné a nelze bez něj zajistit správné fungování webového portálu, např. správné zobrazení stránek, vyplňování uživatelských formulářů a jejich ukládání k účtu přihlášeného uživatele.

Analytické a výkonnostní cookies

Analytické a výkonnostní cookies sledují celkové chování na webovém portálu. Pomáhají nám pochopit, jak uživatelé webové stránky používají, abychom mohli optimalizovat portál.

Cookies třetích stran

Cookies třetích stran se nastavují prostřednictvím vloženého video nebo audio obsahu z webů YouTube / Vimeo / Spotify / Apple Podcast / Google Podcast / SoundCloudu.

Umístěné cookies

Nezbytně nutné cookies

Sada cookies nezbytných pro správnou funkcionalitu přihlášeného uživatele portálu BusinessInfo.cz.

Analytické cookies a cookies třetích stran

Pro statistické vyhodnocení portálu BusinessInfo.cz používáme analytický nástroj Google Analytics, který zpracovává potřebné cookies. Cookies třetích stran se nastavují prostřednictvím vložených audio / video obsahů na partnerských webech.

PartnerÚčelOchrana osobních údajů
Google AnalyticsAnalytický nástroj pro zjišťování chování uživatele na stránce.https://policies.google.com/privacy
YouTubeInternetový server pro sdílení videosouborů.https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=cs
VimeoWebová aplikace určená pro sdílení audiovizuální tvorby.https://vimeo.com/cookie_policy
SpotifySlužba nabízející streamování či podcasting hudby.https://www.spotify.com/us/legal/cookies-policy/
Apple PodcastAplikace pro vyhledávání, sledování a poslech podcastů.https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-podcasts-web/
Google PodcastAplikace pro vyhledávání, sledování a poslech podcastů.https://policies.google.com/privacy
SoundCloudInternetová stránka pro online distribuci hudby.https://soundcloud.com/pages/privacy

Možnosti souhlasu s cookies

Přijmout vše

Při kliku na volbu “Přijmout vše” udělujete souhlas se všemi kategoriemi cookies, s nimiž pracuje webový portál BusinessInfo.cz.

Zamítnout

Volbou “Zamítnout” se automaticky nastaví pouze nezbytně nutné cookies, které jsou zapotřebí pro správné fungování webového portálu BusinessInfo.cz. Při návštěvě stránky, která obsahuje video nebo audio obsah se stále nabízí možnost přijmout cookies třetích stran s volbami „Souhlasím“ a „Znovu se neptat“.

Zobrazit nastavení

Přes volbu „Zobrazit nastavení“ je možné uložit individuální nastavení, přečíst si Zásady ochrany osobních údajů a další informace vztahující se ke cookies.

V souvislosti se zpracováním cookies máte právo na přístup ke cookies v Nastavení cookies.

Závěrečná ustanovení

Správce se zavazuje tyto Zásady ochrany osobních údajů v případě jakékoliv změny aktualizovat. 

Poslední úpravy dne 01.02.2022.