Partneři portálu


CzechTrade (provozovatel portálu)

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Zelená linka: 800 133 331
tel.: +420 224 907 820 (pro volání ze zahraničí)
fax: + 420 224 913 440
e-mail: info@czechtrade.cz; internet: www.czechtrade.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (gestor portálu)

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 851 111
fax: +420 224 811 089
e-mail: posta@mpo.cz; internet: www.mpo.cz

Ministerstva

Ministerstvo dopravy ČR

nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 111
fax: +420 225 131 184
e-mail: posta@mdcr.cz
internet: www.mdcr.cz

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15, 118 10 Praha 1
tel.: +420 257 042 719, +420 257 042 722
fax: +420 257 049 272, +420 257 049 273
e-mail: informace@mfcr.cz
internet: www.mfcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
e-mail: info@mmr.cz
internet: www.mmr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420 221 921 111
fax: +420 224 918 391
e-mail: posta@mpsv.cz
internet: www.mpsv.cz

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
tel.: +420 221 997 111
fax: +420 224 919 927
e-mail: posta@msp.justice.cz
internet: justice.cz

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
tel.: 974 811 111
fax: 974 833 582 (podatelna)
e-mail: posta@mvcr.cz
internet: www.mvcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 224 181 111
e-mail: podatelna@mzv.cz
internet: www.mzv.cz

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: +420 221 811 111
fax: +420 224 810 478
e-mail: info@mze.cz
internet: www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí ČR

Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
tel.: +420 267 121 111
fax: +420 267 310 308
e-mail:info@mzp.cz
internet: www.mzp.cz

Další partneři

Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Zelená linka: 800 800 777
tel.: +420 296 342 500
fax: +420 296 342 502
e-mail: info@czechinvest.org
internet: www.czechinvest.org

Asociace inovačního podnikání ČR

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: +420 221 082 275
e-mail:
svejda@aipcr.cz
internet: www.aipcr.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR

Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
tel.: +420 221 580 201
fax: +420 221 580 284
e-mail: crr@crr.cz
internet: www.crr.cz

CzechTourism

Vinohradská 1896/46, 120 00  Praha
tel.: +420 221 580 111
fax: +420 224 247 516
e-mail: info@czechtourism.cz
internet: www.czechtourism.cz

Česká centra

Václavské náměstí 816/49, 110 00  Praha 1
tel.: +420 234 668 211
fax: +420 234 668 215
e-mail:info@czech.cz
internet: www.czechcentres.cz

Česká exportní banka, a.s.

Vodičkova 34, poštovní schránka 870, 111 21 Praha 1
tel.: +420 222 841 100
fax: +420 224 226 162
e-mail: ceb@ceb.cz
internet: www.ceb.cz

Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii – CEBRE

Czech House, 60 rue du Trone, 1050 Brusel, Belgie
tel.: +32 2 213 94 50
fax: +32 2 213 94 51
e-mail: brussels@cebre.cz  
internet: www.cebre.cz

Národní rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
tel.: +420 255 721 199
e-mail: infopraha@nrb.cz
internet: www.nrb.cz

Český statistický úřad

Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10
tel.: +420 274 051 111
e-mail: infoservis@czso.cz
internet: www.czso.cz

Enterprise Europe Network ČR

internet: www.enterprise-europe-network.cz
Koordinátor projektu: Technologické centrum AV ČR
Kontakty na regionální síť EEN ČR

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1
tel.: +420 222 841 111
fax: +420 222 844 001
e-mail: info@egap.cz
internet: www.egap.cz

Hospodářská komora ČR

Freyova 27, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 721 300
fax: +420 266 721 690
e-mail: office@komora.cz
internet: www.komora.cz

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
tel.:+420 222 324 985
fax: +420 224 109 374
e-mail: kzps@kzps.cz
internet: www.kzps.cz

Mezinárodní obchodní komora ČR

Thunovská 12, 118 00 Praha 1
tel.: +420 257 217 744
fax: +420 257 217 744
e-mail: icc@icc-cr.cz
internet: www.icc-cr.cz

Podnikatelé a živnostníci – výměna zkušeností

Facebooková skupina
internet: www.facebook.com/groups/zivnostnici

Portál veřejné správy

Zelená linka: 800 202 122
e-mail:
pvs@o2.com
internet: www.portal.gov.cz

Potravinářská komora ČR

Počernická 96/272, 108 03 Praha 10
tel.: +420 296 411 189-93
fax: +420 296 411 187
e-mail: foodnet@foodnet.cz
internet: www.foodnet.cz

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1
tel.: +420 224 109 111
fax: +420 224 228 399
e-mail: marketing@scmvd.cz
internet: www.scmvd.cz

Svaz obchodu a cestovního ruchu

U Prašné brány 1, Praha 1
tel.: +420 224 230 572, +420 224 230 606
e-mail:  sekretariat@socr.cz
internet: www.socr.cz

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Freyova 948/11, 190 05 Praha 9 – Vysočany
tel.: +420 225 279 111 
e-mail: spcr@spcr.cz  
internet: www.spcr.cz

Technologická agentura ČR

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
tel.: +420 234 611 111
fax: +420 234 611 112
e-mail: info@tacr.cz
internet: www.tacr.cz

Technologické centrum Praha

Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6
tel.: +420 234 006 100
fax: +420 234 006 251
e-mail: tc@tc.cz
internet: www.tc.cz