Kontakt

1. Dotazy k informacím a službám portálu BusinessInfo.cz

Oblast dotazů: náměty, připomínky či dotazy k portálu

Zajišťuje: redakce portálu BusinessInfo.cz v pracovních dnech od 8 do 16 hodin.

e-mail: redakce@businessinfo.cz
mobil: +420 725 876 876

Dovolujeme si vás požádat, abyste využívali především komunikaci prostřednictvím e-mailu.

Redakční práce pro portál BusinessInfo.cz zajišťuje:
CMI News s.r.o., Sokolovská 979/209
190 00 Praha 9

Speciální informační linka MPOpřehled témat a jim přiřazených čísel

1212

2. Dotazy k podnikání

Oblast dotazů: Chcete začít podnikat a nevíte jak na to? Kontaktujte tým odborníků sítě Jednotných kontaktních míst skrze webový formulář.

Zvolte záložku: „Podnikání v ČR“ nebo „Podnikání v EU“

3. Dotazy k exportu

Oblast dotazů: začínám exportovat, podpora exportu, exportní financování, cla, tarify, teritoriální informace, zahraniční poptávky apod.

Zelená linka pro export zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu:
tel.: 800 133 331
e-mail: export@mpo.cz

4. Provozovatel portálu

Gestor projektu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Realizátor a provozovatel: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade (příspěvková organizace MPO).

Další partneři a aktivní poskytovatelé informací, jsou uvedeni v rubrice Partneři portálu.

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
Dita Slunečková
Vedoucí Online služeb
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 
tel.: +420 224 907 537 e-mail: dita.sluneckova@czechtrade.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Miloslav Marčan – zástupce gestora projektu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
e-mail: marcan@mpo.cz

O projektu BusinessInfo.cz

Orgány a instituce státní správy spolu s dalšími partnery chtějí prostřednictvím tohoto portálu přispět k větší informovanosti podnikatelů a obecně ke snadnějšímu přístupu k informacím od státní správy. Cílem je vytvoření všeobecně dostupného jednotného on-line informačního místa na internetu pro podnikatele a to na základě koordinace vládních agentur a státních institucí i dalších organizací, které se zabývají poskytováním a vytvářením informací a dokumentů pro hospodářskou sféru. Více v rubrice O portálu a na webu story.businessinfo.cz.

Ochrana osobních údajů uživatelů portálu BusinessInfo.cz

(zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů v platném znění):

Informace zveřejňované na stránkách portálu BusinessInfo.cz uživatel získá bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne portálu BusinessInfo.cz kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, kontakt na zaměstnavatele, telefon či fax), jsou tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem, k interním statistickým účelům a v rámci přihlášení uživatele na jím vybranou akci. Žádné poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.