Zahraniční obchod a státy světa

Jak na podnikání v zahraničí

Informace a data ze zahraničí: poptávky, tendry, veletrhy, průvodci, rady i doporučení, specifika místních trhů jednotlivých zemí, cla a užitečné kontakty.

Jak na export

Ověřené postupy, návody a vzory

Právo pro podnikatele

Právní průvodci, právní minimum podnikatele, konkrétní postupy, ověřené vzory smluv.

Najít postup

Daně, účetnictví, financování, dotace a podpory pro podnikatele

Podnikatelské prostředí

Informace o programech, dotacích a výzvách na podporu podnikání, službách institucí, podnikatelských soutěžích a návody "Jak na".

Jak na podnikání

Jednotná digitální brána / SDG

Switch to english content

Služby veřejné správy

Jak na podnikání v ČR

Životní situace pro podnikatele, garantované postupy, kontakty.

Využít služby

Informace a návody ke službám veřejné správy

Jak na podnikání v ČR

Obecně platné širší právní postupy pro řešení situací souvisejících s podnikáním.

Získat informace

Asistenční služby

Jak na podnikání v ČR

Služby a asistence při řešení obtíží spojených s podnikáním.

Řešit problém

Vyhledávač legislativy

Jak na podnikání v ČR

Evropské normy pro Vaši oblast podnikání

Hledat zákon

Jednotná digitální brána (Single Digital Gateway; SDG) je projekt Evropské unie, který má za cíl vytvořit celoevropský elektronický rozcestník a jeho prostřednictvím zjednodušit přístup k informacím, správním postupům a asistenčním službám, které občané a podnikatelé potřebují ke svému pohybu a působení v rámci Evropské unie.

Logo Your Europe