Filtrování podle kategorií
Filtrování obsahu

  Nemáte aktivní žádný filtr.

  Načítání obsahu dle filtrování
  08. 01. 2021

  Poskytování podpory podle zákona o investičních pobídkách

  Investor žádá o podporu v oblasti zpracovatelského průmyslu, v technologickém centru a centru strategických služeb. Ministerstvo průmyslu a obchodu vy...

  21. 12. 2020

  Zápis národní ochranné známky

  Ochranná známka umožňuje podnikatelům v obchodním styku označovat svoje zboží tak, aby si je spotřebitelé mohli snáze zapamatovat a vybírat. Zápis och...

  21. 12. 2020

  Získání patentové ochrany

  Získat patent znamená získat právo. Patentová ochrana, tedy udělení patentu, poskytne jejímu majiteli výlučné právo využívat vynález a poskytnout sou...

  21. 12. 2020

  Uznání oprávnění k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky

  Pokud jste držitelem oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU, můž...

  21. 12. 2020

  Poskytování podpory malého a středního podnikání z národních programů v gesci MPO

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu z národních programů na základě podmínek stanovených v zákoně č. 47/2002 o podpoře malého a st...

  21. 12. 2020

  Podpora ze státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie

  Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podporu ze státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie - ...

  21. 12. 2020

  Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích

  Energetický regulační úřad uděluje licence na: na výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou; výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a o...

  21. 12. 2020

  Změna rozhodnutí o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích z podnětu držitele licence

  Jako držitel příslušné licence pro podnikání v energetických odvětvích jste podle energetického zákona povinen neprodleně oznámit Energetickému regula...

  21. 12. 2020

  Zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích z podnětu držitele licence

  Jako držitel licence pro podnikání v energetických odvětvích můžete na základě ustanovení energetického zákona požádat Energetický regulační úřad o zr...

  21. 12. 2020

  Poskytování podpory malým a středním podnikům z operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU v gesci MPO

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu na základě vládou schválených programů, v souladu se zákonem č. 47/2002 o podpoře malého a stř...

  Zobrazit více
  Pravidelné novinky e-mailem