O Portálu

Proč portál BusinessInfo.cz?

Prvotním impulsem pro vznik portálu BusinessInfo.cz byla roztříštěnost informací poskytovaných státní správou. Před vznikem portálu v roce 2001 podnikatel musel projít až několik desítek www stránek, aby našel odpověď na své otázky týkající se zdánlivě uzavřeného tématu, jakým je postup při založení podniku či exportu zboží. Chyběl zde ucelený systém a propracovaný způsob prezentace informací a služeb, který by byl pro podnikatele a exportéry jednoduchým a rychlým způsobem dosažitelný.

Zkušenosti z ekonomicky vyspělých zemí ukazují, že sdružením, utříděním a prezentací informací o podnikání a pro podnikání na jednom dostupném a přehledném místě (na internetu) lze výrazně přispět k posílení informační konkurenceschopnosti hospodářských subjektů a jejich vývozních schopností.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto začalo ve spolupráci s dalšími relevantními institucemi budovat portál BusinessInfo.cz.

Realizaci portálu BusinessInfo.cz. zajišťuje od roku 2001 agentura CzechTrade.

 • Pro začínající podnikatele je připravena sada informací a znalostí ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných „životních situací“ podnikatele.
 • Pro informačně pokročilé podnikatele jsou vytvářeny kanály pro elektronickou výměnu dokumentů ve vztahu stát – podnikatel (formulář vyplníte na svém počítači a odešlete přes internet na úřad).
 • Pro zkušené exportéry a podniky s exportním potenciálem jsou určeny zastřešující informace o možnostech, novinkách, akcích a konkrétních obchodních příležitostech ze zahraničních trhů soustředěné z mnoha zdrojů státní i soukromé sféry. Portál integruje a zprostředkovává společnou nabídku služeb státu v zahraničí, tedy servis firmám od všech zástupců státu v oblasti exportu a investic. Rovněž pak přinášíme informace o jednotlivých zemích zpracovávané a aktualizované teritoriálními manažery.
 • Pro novináře přinášíme informace z trhů, zpětnou vazbu ze strany podnikatelů týkající se existujících či připravovaných směrnic v ČR i EU, či přehled o zajímavých rozhovorech a akcích.
 • Pro zahraniční podnikatele poskytujeme cizojazyčné informace o podmínkách podnikání, investic a příležitostech obchodu s českými podniky.
 • Pro širokou podnikatelskou veřejnost zpracováváme informace z veřejné správy a dalších institucí.

Po obsahové stránce chceme zastřešit a propojit témata a oblasti, které jsou nyní stále zveřejňovány státem roztříštěně na několika místech. Portál tedy není jen rozcestníkem, ale také garantem postupů a návodů, které propojují jednotlivé instituce, společnosti a informační kanály.

 • Export
  Veškeré zahraničně-obchodní informace z oficiálních i soukromých zdrojů budou ještě více soustředěny na portálu BusinessInfo.cz. V přehledné struktuře získáte přehled o společné nabídce služeb státu v zahraničí.
 • Evropská unie
  Portál nabídne informace, služby a kontakty soustředěné zejména na příležitosti ve veřejných zakázkách vypisovaných EU a dotace z fondů EU. Zaměří se na konzultace v oblasti změn pravidel obchodování v EU či pomoc při řešení problémů vznikajících nesprávnou aplikací pravidel na vnitřním trhu ES, dále na stávající či navrhovanou legislativu včetně zpětného ohlasu firem a na informace a výstupy při prosazování a formování obchodně-politických pozic ČR.
 • Prezentace ČR v zahraničí
  Portál a jeho nové cizojazyčné verze budou vizuálně a informačně podporovat aktivity vedoucí k budování pozitivní image ČR v zahraničí, jako velice důležité podpory exportérů.
 • Aplikace Formuláře a další on-line služby
  Čas a náklady ušetří databáze nejvíce využívaných formulářů, které budou pravidelně aktualizovány, čímž bude zajištěna jejich platnost a aktuálnost. Formát většiny z nich bude zároveň umožňovat jejich vyplnění přímo ve Vašem počítači.
 • Portál bude dále přinášet informace o aktuálních či mimořádných projektech, které svým významem přesahují rámec jednoho ministerstva či instituce.
 • V rámci služeb a akcí okolo portálu získáte exkluzivní spolehlivé informace přímo od jejich tvůrců. Budete vědět více o aktualitách a službách státu.
 • Technologická a organizační oblast bude rozvíjena tak, aby nově vytvořené databáze ušetřily čas a náklady a abychom zpřístupnili portál pro handicapované uživatele.
 • Automatické propojení portálu s dalšími veřejnoprávními systémy zrychlí zveřejnění nových informací.

Stránky věnované historii portálu BusinessInfo.cz

Historie návštěvnost portálu BusinessInfo.cz do roku 2019

Koordinátor a partneři portálu

Základní kontakty

Dotazy k projektu

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

e-mail: dita.sluneckova@czechtrade.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Miloslav Marčan – zástupce gestora projektu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
fax: +420 224 852 260
e-mail: marcan@mpo.cz

Dotazy k obsahu a běžnému fungování portálu

Redakce portálu BusinessInfo.cz
mobil: +420 725 876 876
e-mail: redakce@businessinfo.cz